Att studera på Strömbäcks folkhögskola

Regler datoranvändning

  • Mat och dryck får inte medföras/förtäras i datasalarna. Ej heller i någon annan sal där datorer finns.
  • Det är förbjudet att flytta eller koppla om datautrustning utan behörig personals godkännande.
  • Det är förbjudet att lägga till, ändra, ta bort program eller att ändra inställningar på datorer utan personals godkännande.
  • All användning av e-post, Internet eller liknande tjänster ska följa vedertagen etik och moral.
  • Försök till intrång samt intrång i datorer och fildelning är straffbart enligt svensk lag och är självklart inte tillåtet.

När du använder Internet i ditt boende på skolan gäller följande:
Abonnenten är ensam ansvarig för den information som överförs samt de varor och/ eller tjänster som erbjuds via Internet. Abonnenten är också ensam ansvarig för ev. nödvändiga tillstånd och lösenord samt hur information tas emot, sprids eller lagras.

Strömbäcks folkhögskola ansvarar inte för den information som passerar genom internetanslutningen och är inte skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott eller felaktig leverans av data eller omständigheter av liknande slag. Strömbäcks folkhögskola hålls ej ansvarig för intrång i abonnentens eller i annans datorresurs.

Vid ovanligare användning som ex egen spelserver, FTP-server eller liknande användning vilket medför mer internettrafik som kan orsaka olägenhet för folkhögskolan, förbehåller sig skolan rätten att begränsa överföringsvolymen, tilläggsdebitera för kapacitet eller alternativt stänga av förbindelsen efter det att abonnenten varnats. Vad som är onormal användning äger Strömbäcks folkhögskola ensamt rätten om att avgöra. Vi förutsätter också att den inkopplade datautrustningen endast innehåller licensierad programvara samt att IT-funktionerna används på ett lagligt och etiskt accepterat sätt. Vid brott mot detta avtal kan internetuppkopplingen genast stängas av.