SVENSKA KYRKAN OCH EFS

NY KURS

Att leva och tro i ett interreligiöst landskap – med studieresa till Jerusalem

Utbildningen riktar sig till anställda i församlingar som önskar få ökad kunskap, djupare reflektion och möjlighet att hitta en framkomlig väg i mötet med människor av annan tro – både som medarbetare i en församling men också i din egen tro och vardag.

I många församlingar står medarbetare och församlingsbor i dagliga möten med människor av annan tro, eller av annan kristen tradition. Ibland går det lätt – i vardagens samvaro och arbete finner vi varandra – men ibland uppstår svårigheter och spänningar.

Kan det vara skadligt för min tro att tala med människor av annan tro? Hur kan man förstå religionsdialog och mission i relation till varandra? Hur gör jag om min församling blir rädd, orolig eller ”för” inkluderande? Törs jag engagera mig i möten och dialog mellan religioner även om jag kommer dit med ”ofärdiga sanningar”?

I mötet med människor av olika religion och olika kyrkliga tillhörigheter krävs lyhördhet, lärande och vilja att ompröva egna föreställningar om den andre.

Kursen, som är ett samarbete mellan Strömbäcks folkhögskola och Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem, är tänkt att ge dig ökad kunskap, möjlighet till reflektion och en möjlighet att hitta en framkomlig väg – både som medarbetare i församling men också i din egen tro och vardag.

Kursens upplägg

Kursen inleds med ett uppstartsdygn på Strömbäcks folkhögskola följt av tre digitala föreläsningar. I slutet av september gör vi en studieresa till Jerusalem och Svenska teologiska institutet med besök på de heligaste platserna. Därefter följer efterarbete under hösten och en återträff på Strömbäcks folkhögskola. Kursen sträcker sig över en tidsperiod mellan 8 maj till mitten av november.

Läs mer om kursens upplägg under “Kursplan”.

Mål med kursen
  • Att ge präster, diakoner och andra anställda inom Svenska kyrkan och EFS möjlighet att gemensamt fördjupa sig i och reflektera kring religionsteologiska perspektiv, religionsmöten och religionsdialog i såväl den egna lokala kontexten som i det vidare samhället och världen.
  • Att tillsammans öka medvetenheten kring hur religionsmöten i Svenska kyrkan/EFS församlingar kan se ut, och vilka verktyg och resurser som finns för arbetet.
  • Att i en studieresa till Jerusalem möta människor som lever i ett område med större “religionstäthet” än vårt land, människor av annan tro och kristna i andra kyrkogemenskaper.
  • Att bredda förståelsen för hur det är möjligt att navigera och leva tillsammans i ett allt komplexare interreligiöst landskap.

KURSEN ÄR INSTÄLLD

MÅLGRUPP: Anställda i församlingar som önskar utveckla sitt arbete i mötet med människor av annan tro

ANTAL PLATSER: 15

KURSSTART: 8 maj 2024

SKICKA IN INTRESSEANMÄLAN INNAN: 15 oktober

KURSSTART: 8 maj på Strömbäcks folkhögskola

DIGITALA FÖRELÄSNINGAR: I slutet av maj, början av juni och början av september

STUDIERESA: 19-26 september 2024 i Jerusalem

ÅTERTRÄFF: Mitten av november på Strömbäcks folkhögskola

Mer exakta datum kommer sen

Kost och logi för uppstart- och avslutningsdygn på Strömbäcks folkhögskola: 3.260:-

Kost, logi och studiebesök i Jerusalem: 8.250:-

Resa till Israel (pris ex. i dagsläget ca 6.000:- tur och retur Arlanda – Tel Aviv med Norwegian) möjlighet att själv välja hur och när man vill resa.

Skicka in din intresseanmälan innan 15 oktober.

Ansökan samt frågor skickas till kursansvarig Berith Sonning, berith.sonning@strombacksfolkhogskola.se.

Kursplan

Kursmoment 1 samt återträff äger rum på Strömbäcks folkhögskola.

Uppstarts dygn på Strömbäcks folkhögskola

8 maj – Vi delar egna erfarenheter och tillsammans hittar en utgångspunkt samt introduceras i kursens litteratur.

Digitala föreläsningar

I slutet av maj – “Att leva och tro i en mångreligiös stad” med Anna Hjälm, direktor på Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

I början av juni – “Svenska kyrkan – religionsteologi och interreligiös praktik” men Jakob Wirén, teolog och författare.

I början av september – Voices from Jerusalem – samtal med boende i staden.

Efter varje föreläsning kommer du att ha ett 1-1 samtal med en annan deltagare på kursen där ni tillsammans reflekterar över föreläsningen. Datum och tid kommer ni själva överens om.

Studieresa

19-26 september – Studieresa till Jerusalem och Svenska teologiska institutet med besök på de heliga platserna.

EFTERARBETE
Efterarbete där erfarenheter från kursen används för att möta/utmana minst ett sammanhang i den egna församlingen.

Återträff

November – Återträff på Strömbäcks folkhögskola med de-brief, avrapportering och utvärdering.

Har du frågor eller funderingar, kontakta kursledare Berith Sonning, berith.sonning@strombacksfolkhogskola.se.

KONFIRMATIONSLÄGER PÅ STRÖMBÄCKS

Konfirmationslägren på Strömbäck är alltid fulla av liv. Det är veckor med lek och allvar, nya vänner, frågor om Gud och om livet. Samlingar i kapellet ger puls, kramringar ger värme och sångerna blir soundtrack till minnet av en speciell sommar.

VILL DU GÅ SOMMARLÄGER PÅ STRÖMBÄCKS?

Strömbäcks konfirmandläger arrangeras av EFS Västerbotten i samverkan med Svenska kyrkan i Umeå. Läs mer på Svenska kyrkans hemsida:

https://www.samycketmer.info/klippen-stromback/