Att studera på Strömbäcks folkhögskola

Policy för plagiat och fusk

Att plagiera betyder att kopiera ett innehåll (till exempel en text) som någon annan har skapat, utan att ange en källa till var informationen är hämtad. Det kan till exempel gälla innehåll från internet, kurslitteratur, böcker, tidningar eller en uppgift som en tidigare kursdeltagare har lämnat in. Att översätta en text från ett språk till ett annat språk räknas också som plagiat, ifall inte källan anges.

All form av plagiat betraktas som fusk. Otillåten hjälp är en annan typ av fusk. Otillåten hjälp kan till exempel vara att använda mobilen eller “fusklappar” för att lösa en uppgift, eller att låta en annan person göra dina uppgifter åt dig.

Om du fuskar händer följande:

  • Du blir inte godkänd på uppgiften, och får endast en möjlighet att göra en ny inlämning. Ny uppgift och tidsplan för inlämning bestäms av lärare.
  • Ditt studieomdöme påverkas negativt.
  • Vid upprepat fusk utdelas en varning från rektor. 
  • Om varningen inte efterlevs sker avstängning eller avskiljande från undervisningen. Se vår policy för Avstängning och avskiljande.

Tänk på följande: 

  • Om du har varit beroende av en viss text för att lösa en uppgift, bör texten anges som källa i ditt arbete.
  • Även om du gör förändringar i en text, till exempel byter ut ord eller byter plats på meningar, kommer din text att vara ett plagiat.
  • Om du känner dig osäker på om din text kan räknas som ett plagiat eller inte, prata med din lärare.