ALLMÄN KURS
FOKUS

BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DINA STUDIER

N N

Tryggt och förutsägbart

Klassens schema är gemensamt, och vi börjar varje dag på samma sätt – tillsammans i hemklassrummet.

N N

Strukturstöd

En och samma resursperson följer klassen, och hjälper dig planera och prioritera.

N N

Anpassad miljö

Utifrån dina behov erbjuder vi olika typer av anpassningar av studiemiljön.

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Allmän kurs fokus är för dig som saknar betyg från gymnasiet. Här finns en struktur och förutsägbarhet som hjälper dig att fokusera på dina studier.

Samma klassrum, samma tider, samma resursperson och samma klasskamrater. Allt för att du ska få möjlighet att koncentrera dig, och fokusera på dina studier.

När du väljer att studera Allmän kurs fokus får du ett eget hemklassrum där du alltid börjar dagen på samma sätt, tillsammans med din klass. Schemat är förutsägbart och klassen läser sina lektioner gemensamt. Klassrummet är anpassat för att erbjuda olika typer av arbetsplatser. Det finns också en resursperson som hjälper dig att planera och genomföra dina studier.

Det finns möjlighet att bo på skolan för den som vill, och i boendet ingår frukost och lunch alla dagar som det bedrivs undervisning. På skolan finns kurator och skolpräst för dig som behöver prata med någon.

Mål med utbildningen

Att du som studerar uppnår behörighet för att studera vidare på yrkeshögskola.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du läsa vidare på yrkeshögskola. Eller läsa ett tredje år på Allmän kurs för att få behörighet till högskola.

Har du frågor?

Kontakta kursföreståndare Jenny Eriksson:
jenny.eriksson@strombacksfolkhogskola.se

UTBILDNINGENS LÄNGD: 2 år

STUDIETAKT: 100%. Vid behov kan annan studietakt diskuteras.

STARTDATUM: Augusti

STUDIESTÖD FRÅN CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

Alla ansökningar behandlas individuellt.

Studerande på Allmän kurs betalar en basavgift. Läsåret 2019/2020 är basavgiften 4020 kr per år. I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, viss kopiering, dryck till förmiddagsfikat, del av kostnader i samband med olika arrangemang på skolan samt vissa studiebesök. Undervisningen i sig är kostnadsfri.

Prisjusteringar görs inför varje nytt läsår. Full årsavgift tas ut även vid studieavbrott. Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig linjeföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

Vill du veta mer om avgifterna, kontakta ekonomiansvarig Håkan Ahlman.

Läsåret 2019/2020

2019-08-26 – 2019-12-20
Uppehåll vecka 44.

2020-01-07 – 2020-06-05
Uppehåll vecka 10 och 16.

Ansökan till läsåret 2020/2021 öppnar i januari.

I ansökan skriver du en kortare text där du beskriver dig själv och dina mål med studierna. Saker som tas hänsyn till vid urvalsprocessen är till exempel din anledning till studier, tidigare studier, ambitioner, tidigare erfarenheter och samtal med referenser.

Heltidsstuderande har förtur framför de som vill läsa enstaka kurser.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Den som känner att det är viktigt med struktur och att känna en trygghet i gruppen och på skolan. Kanske har skolan varit tung tidigare och detta kan då vara ett sätt att få det att fungera bättre.  Om du har en neuropsykiatrisk funktionsvariation kan det här vara ett alternativ som passar dig.

Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Du som studerar på Allmän kurs kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare.

Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyg på folkhögskola.nu.

Det finns möjlighet att bo på skolan i mån av ledig plats. Läs mer om att bo på skolan.

KURSINNEHÅLL ALLMÄN KURS FOKUS

KURSER ÅR 1

– Svenska / Svenska som andraspråk 1
– Matematik 1
– Samhällskunskap 1
– Religionskunskap 1

KURSER ÅR 2

– Historia 1
– Naturkunskap 1
– Matte 2
– Engelska 5
– Svenska/Svenska som andraspråk 2  (eventuellt)

VI SOM JOBBAR PÅ ALLMÄN KURS FOKUS

Jenny Eriksson
JENNY ERIKSSON
Kursföreståndare, lärare
Annika Holmström
ANNIKA HOLMSTRÖM
Lärare
Sofia Lindgren
SOFIA LINDGREN
Resurs
Astrid Marklund
ASTRID MARKLUND
Lärare
Tomas Rosengren
TOMAS ROSENGREN
Lärare
kvadrat_asa_sellden_mw2
ÅSA SELLDÉN
Skolpräst och lärare
090 - 426 14