ALLMÄN KURS
FOKUS

– Bättre förutsättningar för dina studier
NN

Tryggt och förutsägbart

Klassens schema är gemensamt, och vi börjar varje dag på samma sätt – tillsammans i hemklassrummet.

NN

Strukturstöd

En och samma resursperson följer klassen, och hjälper dig planera och prioritera.

NN

Anpassad miljö

Utifrån dina behov erbjuder vi olika typer av anpassningar av studiemiljön.

NN

Alternativ för hemmasittare

Folkhögskola är en unik utbildningsform, det betyder att skoldagen ser annorlunda ut.

SÖK TILL HÖSTTERMINEN 2020

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Allmän kurs fokus är för dig som saknar betyg från gymnasiet. Här finns en struktur och förutsägbarhet som hjälper dig att fokusera på dina studier.

Samma klassrum, samma tider, samma resursperson och samma klasskamrater. Allt för att du ska få möjlighet att koncentrera dig, och fokusera på dina studier.

När du väljer att studera Allmän kurs fokus får du ett eget hemklassrum där du alltid börjar dagen på samma sätt, tillsammans med din klass. Schemat är förutsägbart och klassen läser sina lektioner gemensamt. Klassrummet är anpassat för att erbjuda olika typer av arbetsplatser. Det finns också en resursperson som hjälper dig att planera och genomföra dina studier.

Det finns möjlighet att bo på skolan för den som vill, och i boendet ingår frukost och lunch alla dagar som det bedrivs undervisning. På skolan finns kurator och skolpräst för dig som behöver prata med någon.

Alternativ för hemmasittare

Allmän kurs fokus kan vara ett alternativ för dig som delvis eller inte alls går i skolan längre. Folkhögskola är en unik utbildningsform, och det betyder att jämfört med den vanliga gymnasieskolan så ser skoldagen väldigt annorlunda ut. En liten gemensam klass, lugn studiemiljö och tydligare struktur är exempel på hur vi arbetar för att göra din skolgång mindre krävande. Dessutom läser du inte lika många ämnen som du gör på ett vanligt gymnasieprogram.

Mål med utbildningen

Att du som studerar uppnår behörighet för att studera vidare på yrkeshögskola.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du läsa vidare på yrkeshögskola. Eller läsa ett tredje år på Allmän kurs för att få behörighet till högskola.

Har du frågor?

Kontakta kursföreståndare Jenny Eriksson:
jenny.eriksson@strombacksfolkhogskola.se

UTBILDNINGENS LÄNGD: 2 år

STUDIETAKT: 100%. Vid behov kan annan studietakt diskuteras.

STARTDATUM: Augusti

STUDIESTÖD FRÅN CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

Alla ansökningar behandlas individuellt.

Studerande på Allmän kurs betalar en basavgift. Läsåret 2019/2020 är basavgiften 4020 kr per år.

Från och med läsåret 2020/2021 delas basavgiften upp i två terminsavgifter. Läsåret 2020/2021 är basavgiften 1995 kr per termin.

I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, viss kopiering, dryck till förmiddagsfikat, del av kostnader i samband med olika arrangemang på skolan samt vissa studiebesök. Undervisningen i sig är kostnadsfri.

Prisjusteringar görs inför varje nytt läsår. Full årsavgift tas ut även vid studieavbrott (detsamma gäller terminsavgift från och med läsåret 2020/2021).  Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig linjeföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

Vill du veta mer om avgifterna, kontakta ekonomiansvarig Håkan Ahlman.

Läsåret 2019/2020

2019-08-26 – 2019-12-20
Uppehåll vecka 44.

2020-01-07 – 2020-06-05
Uppehåll vecka 10 och 16.

LÄSÅRET 2020/2021

2020-08-17 – 2020-12-18
Uppehåll vecka 44.

2021-01-07 – 2021-06-11
Uppehåll vecka 10 och 14.

I ansökan skriver du en kortare text där du beskriver dig själv och dina mål med studierna. Saker som tas hänsyn till vid urvalsprocessen är till exempel din anledning till studier, tidigare studier, ambitioner, tidigare erfarenheter och samtal med referenser.

Heltidsstuderande har förtur framför de som vill läsa enstaka kurser.

SÖK ALLMÄN KURS FOKUS

ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN

Du kan fortfarande söka till höstterminen 2020.
> Ansök nu

Välkommen att söka till Allmän kurs fokus med start i augusti 2020.

Antagningsbesked

Det slutliga antagningsbeskedet skickas ut via epost den 22 maj. Du har 14 dagar på dig att svara på beskedet. Om du inte har möjlighet att lämna besked inom 14 dagar ber vi dig höra av dig, så för vi en dialog kring detta.

Sen ansökan

Efter sista ansökningsdag finns det möjlighet att göra en sen ansökan, förutsatt att det finns lediga platser på utbildningen.

VIKTIGA DATUM 2020

26
APRIL

SISTA ANSÖKNINGSDAG
> Gör din ansökan här
(Öppen för sen ansökan)


1-7
MAJ

INTERVJU
Vi kontaktar dig som har sökt och kommer överens om tid och plats.


8
MAJ

ANTAGNINGSBESKED
Senast denna dag får du ditt antagningsbesked med svarskrav via epost.


22
MAJ

SISTA SVARSDAG
Sista dagen att tacka ja eller nej till den erbjudna platsen.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

ALLMÄN KURS
ALLMÄN KURS FOKUS
 • Studier motsvarande gymnasiet
 • 1-3 år
 • Valbara kurser
 • Olika klassrum
 • Olika scheman för alla deltagare
 • Resurspersoner
 • Strukturstöd
 • Ofta tillgång till anteckningsstöd
 • Studieverkstad
 • Större grupper
 • Eget ansvar
 • Studier motsvarande gymnasiet
 • 2-3 år
 • Bestämda kurser
 • Samma klassrum
 • Samma schema för deltagarna
 • Resursperson som är med på alla lektioner
 • Strukturstöd
 • Anteckningsstöd
 • Studieverkstad med resurspersonen
 • Mindre grupp
 • Eget ansvar med stöd
 • Inga snabba förändringar
 • Färre personal som du träffar
 • Genomgång av dagen
 • Du som är eller har varit hemmasittare.
 • Du som har en neuropsykiatrisk funktionsvariation.
 • Du som känner att det är viktigt att känna en trygghet i gruppen och på skolan.
 • Du som känner att du behöver extra struktur och stöd med skolarbetet.

Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Du som studerar på Allmän kurs kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare.

Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyg på folkhögskola.nu.

Det finns möjlighet att bo på skolan i mån av ledig plats. Läs mer om att bo på skolan.

KURSINNEHÅLL ALLMÄN KURS FOKUS

KURSER ÅR 1

– Svenska / Svenska som andraspråk 1
– Matematik 1
– Samhällskunskap 1
– Religionskunskap 1

KURSER ÅR 2

– Historia 1
– Naturkunskap 1
– Matte 2
– Engelska 5
– Svenska/Svenska som andraspråk 2  (eventuellt)

VI SOM JOBBAR PÅ ALLMÄN KURS FOKUS

Jenny Eriksson
JENNY ERIKSSON
Kursföreståndare, lärare
Annika Holmström
ANNIKA HOLMSTRÖM
Lärare
Astrid Marklund
ASTRID MARKLUND
Lärare
Tomas Rosengren
TOMAS ROSENGREN
Lärare
Sofia Lindgren
SOFIA LINDGREN
Lärare och resurs
kvadrat_asa_sellden_mw2
ÅSA SELLDÉN
Skolpräst och lärare
SÖK TILL HÖSTTERMINEN 2020