Strömbäcksguiden

Strömbäcksguiden – från A till Ö

Hur, var, när och varför? Det mesta du behöver veta om att plugga på Strömbäcks.

Affär

Närmaste affärer finns i köpcentret Avion, dit är det cirka 15 km.


Biblioteket

När du vill låna böcker från skolans bibliotek fyller du i en låneblankett och lämnar den i utlåningsboxen. Information finns i biblioteket. Återlämning av böcker sker i särskild återlämningslåda.

För böcker som du inte lämnar tillbaka blir du betalningsskyldig. Referenslitteratur får du inte ta med dig från biblioteket. Om du har frågor kontakta Berith Sonning som är bibliotekarie.


Boende på skolan

Hyreskontrakt skrivs när du flyttar in. Vid utflyttning ska rummen lämnas efter godkänd städning. Om städningen inte är godkänd faktureras en avgift på 1500 kr.

Sängkläder (filtar, täcken, kuddar, lakan och handdukar) och toapapper m.m. håller du själv med. Du får inte ha husdjur. Vid första husmötet tillsammans med internatansvarig går man igenom de allmänna städrutinerna. Rummet sköter du naturligtvis själv.

Boende på internatet får röka utanför internathusen vid askkopparna.

Om du har frågor kring ditt boende kontaktar du Wicktoria Åkerlund Hjortek via wicktoria.hjortek@strombacksfolkhogskola.se.


Café Strömbäck

Torsdagkvällar skolveckor är du välkommen till Café Strömbäck som bjuder på fika, gemenskap och olika programpunkter under terminerna. Vi träffas oftast i biblioteket. Se affischer på anslagstavlorna.


CSN

Har du frågor kring ditt studiestöd från CSN eller behöver hjälp, kontakta Berith Sonning.


Dator och Internet

Det finns ett trådlöst nätverk inom skolan så du kan använda egen bärbar dator. En referensdator finns i anslutning till receptionen där du också kan göra utskrifter, till exempel från ett USB-minne.

Vi förutsätter att du använder IT-funktionerna på ett lagligt och etiskt accepterat sätt.


Droger

Strömbäcks folkhögskola vill ge människor en fristad från alkohol, narkotika och andra droger. Vissa studerande kommer till oss av den anledningen. Vi vill därför att du visar respekt för detta genom att inte använda droger i samband med skolarbetet eller på internatet. Om du kommer till skolan drogpåverkad har vi som princip att du inte får stanna kvar på skolan den dagen. Sker detta upprepade gånger mister du din plats på Strömbäcks folkhögskola.


Ersättningar

I vissa fall kan du få ersättning för på förhand godkända utlägg du haft på grund av skolarbetet, mot uppvisande av kvitto. Fyll i blanketten för ersättningar som finns att hämta utanför receptionen. Mer information om ersättningar kan du läsa på blanketten.

 


Fakturor

Alla fakturor skickas via e-post. Du som inte bor på skolan får höstterminens basavgift fakturerad i augusti och vårterminens basavgift fakturerad i januari.

Bor du på skolan får du en faktura varje månad under läsåret, aug-april. Den första fakturan skickas ut i början på augusti (eller så fort du börjar) och övriga fakturor kommer omkring den 10 varje månad till och med april. Avgiften delas upp i 9 lika stora delar. Varje faktura innehåller alltså en sådan del.

OBSERVERA att lov och betingdagar redan är borträknade i terminsavgiften och därför görs inget ytterligare avdrag för den tiden. Avdrag för matkostnaden under eventuella praktikperioder görs den månad du har praktik. Kontakta Erika i receptionen eller maila till info@strombacksfolkhogskola.se om du har frågor om faktureringen.


Felanmälan
Om något är trasigt eller inte fungerar som det ska kan du skicka in en felanmälan till våra vaktmästare. Det finns en egen sida för felanmälan på hemsidan under “Om Strömbäcks” och “Kontakta oss”. Du kan också ta en genväg och klicka här för att göra en felanmälan.

Folkbokföring

Har du funderingar kring om du ska folkbokföra dig här på skolan? Då hänvisar vi dig till att läsa mer på Skatteverkets hemsida eller kontakta Skatteverket för att få reda på vad som gäller just i ditt fall.

Uppgifter om skolan du kan behöva ange:

Adress: Strömbäcks folkhögskola, Strömbäck 360, 905 82 Umeå.

Fastighetsförteckning: Ström 4:17

Fastighetsägare: Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola


Försäkring

Under läsåret är du som studerande olycksfallsförsäkrad. Försäkringen gäller under ordinarie skoltid, yrkespraktik, resor till och från skolan, ferier under terminen och även på fritiden om du bor på skolan. Försäkringen gäller även för andra aktiviteter ordnade av skolan såsom idrottsaktiviteter, utflykter, studiebesök och skolresor inom som utom Sverige. Tag kontakt med rektor om du har frågor, eller behöver göra en skadeanmälan. Observera att försäkringen inte gäller vid sjukdom.

Om du bor på skolan måste du ha egen hemförsäkring som gäller dina tillhörigheter vid t ex stöld och brand.


Förvaringsskåp

Enklare förvaringsskåp går att låna. Du kvitterar ut nyckel hos vaktmästaren.


Gymnastik, gym och skidspår

På skolområdet finns en gymnastiksal som kan bokas kvällstid, se lista på anslagstavlan i entrén.

Vissa fasta långbokningar av utomstående grupper kan finnas, se bokningslistorna. Någon kväll är hallen reserverad för er som bor på skolan. Även dessa tider ska bokas eftersom flera olika grupper kan vilja nyttja salen. Max två timmar i följd kan bokas.

I anslutning till gymnastikhallen finns också ett gym som är öppet dagtid. Övriga tider har boende tillgång via sitt rumskort.

En upplyst motionsspår, 1,5 km, finns runt hela området. Du kan ansluta till den bl.a. bakom gymnastiksalen. Vintertid används den endast som skidspår så tag gärna med skidor om du är intresserad av skidåkning. Du kan också hyra skidor via receptionen. Det kostar 10 kr/dag.


Hjärtstartare

En väska med hjärtstartare finns i skolans entré på väggen utanför kapprummet.


Interntelefon

Utanför receptionen, till höger om postfacken, finns en telefon som du kan använda för interna samtal. Till exempel för att komma i kontakt med vaktmästare.


Jourtelefon

Skolans jourtelefon har nummer 073 – 096 29 91. Ring vid oförutsedda händelser på skolan och internat kvällstid och helger.

Om du är utelåst och behöver bli insläppt debiteras detta med 500 kr per tillfälle.

Vid akut olycka eller sjukdom, ring 112.


Karta över Umeå

Karta över centrala Umeå finns uppsatt i anslutning till restaurangen.


Konferensgäster

Strömbäcks folkhögskola bedriver en populär konferensverksamhet, för såväl små som stora organisationer och företag. Du kan se vilka företag som är på besök på den stora TV:n till vänster om receptionen.


Kommunikationer

Bussförbindelse finns med Länstrafiken linje 126 Umeå – Norrmjöle – Hörnefors.


Kopiering

I anslutning till receptionen finns en skrivare med kopiering. För att använda den måste du ha ett kopieringskort. Kortet får du genom att kontakta It-tekniker Adam Johansson.


Kurator

Kurator är Johanna Viberg. Hos Johanna kan du boka tider för enskilda samtal. Välkommen att ta kontakt genom att skicka ett mail till johanna.viberg@strombacksfolkhogskola.se.


Kursråd

På skolan finns ett kursråd med representanter från varje studiegrupp. Representanter väljs varje nytt läsår. Kursrådet är deltagarnas främsta forum för synpunkter och påverkan. I Kursrådet behandlas ärenden som är gemensamma för skolans deltagare, till exempel studeranderätt, studiemiljö och gemensamma aktiviteter.


Kyrkan

Skolans kyrka står öppen och du är välkommen att besöka den för bön eller eller en lugn stund, förutsatt att ingen bokad aktivitet pågår där. Utanför receptionen finns en lista som visar ifall kyrkan är bokad eller inte.


Larm

Skolan är larmad med inbrotts- och brandlarm dygnet runt. Brandlarmet har en pulserande ton. När tonen hörs ska alla lokaler utrymmas enligt handlingsplanen vid brand.

Handlingsplan vid brand sitter uppsatt i skolans lokaler och gås igenom med deltagare vid terminsstart.

Brandövning sker två gånger per år. På hösten får deltagare och personal veta om att brandövning ska genomföras. På vårterminen sker den oannonserad. Om en deltagare behöver veta i förhand när övningen kommer, kontakta Eugén. Skyddskommittén är ansvariga för skolans brandskyddsarbete.


Lunchrum

En lunchvrå finns på markplan på väg mot vår aula Gläntan. Där kan du värma och äta medtagen lunch. Tallrikar, bestick och glas tar du med själv.


Matkort

Om du inte bor på skolan och vill äta i vår restaurang laddar du ett matkort i restaurangen. Matkortet ger dig rabatterat pris på lunchen. Du väljer själv om du vill ladda kortet med 800, 300 eller 100 kr.


Miljöpolicy

Skolan arbetar aktivt med miljöfrågor och har en miljöpolicy med både övergripande och detaljerade miljömål.  De finns uppsatta bl a i skolans restaurang. Vi hoppas att du som studerande också stöttar oss i miljöarbetet genom att tänka på att slänga skräp i papperskorgar eller i källsorteringsbackar och lämna in disk till diskrummet.


Motorvärmare

Motorvärmaruttag kan du hyra hos vaktmästaren Eugen Karlsson, 090-426 30, och där kvitterar du också ut nyckel. Motorvärmarna är i funktion fr o m 1 november t o m april månad ut. För dig som studerar är avgiften för höstterminen 300 kr och för vårterminen 600 kr. Prisjusteringar görs inför varje nytt läsår.


Måltider till vardags och under helger

På skolan serveras vanlig husmanskost och vi kan också erbjuda vegetarisk mat. Om du har önskemål om vegetarisk mat måste du anmäla det i förväg till Sandra Lundmark, städ- och restaurangansvarig. Detta gäller också om du har frågor om födoämnesallergier.  Middagar och måltider under helger är inte medräknade i avgiften. Dessa måltider erbjuds endast de gånger vi har konferenssgäster, då kan även studerande äta. Du betalar med ditt matkort.


Nycklar

Nycklar till motorvärmare och förvaringsskåp kvitteras ut hos vaktmästaren, Eugen Karlsson.

För varje nyckel som inte lämnas tillbaka vid läsårets slut debiteras en avgift på 350 kr/nyckel.


Parkering

All parkering sker på stora parkeringen vid bäcken. Alla numrerade platser är bokade och parkering uppe på skolområdet är reserverade för handikappade med parkeringstillstånd och tillfälliga besökare.


Post

Om du inte är folkbokförd på skolan men vill ha din post hit måste du gå in på Skatteverkets hemsida och anmäla en så kallad särskild postadress. Där anger du skolans adress:

c/o Strömbäcks folkhögskola
Strömbäck 360
905 82 Umeå


Receptionen/Post

Receptionens öppettider står på lyckan i entrén. Till receptionen kan du vända dig med olika frågor, lämna post, köpa frimärken m m. Kopiering finns i anslutning till receptionen.

OBSERVERA! Meddelanden, papper m m till lärare lämnas in till receptionen (ej i lärarnas fack i kopieringsrummet).  All post hanteras via receptionen. Lantbrevbärare kommer måndag, onsdag och fredag jämna veckor, samt tisdag och torsdag udda veckor. Paket delas ut varje vardag.

Post till dig som bor på skolan delas ut i fack i anslutning till receptionen.  Där finns även fack för respektive kontaktgrupp.

Skolans postadress är:
Strömbäcks folkhögskola
Strömbäck 360
905 82 Umeå.


Rökning

Rökning är endast tillåtet utomhus vid angivna platser.

Angivna platser: Lusthuset utanför skolans entré och på gaveln av vaktmästeriet (bakom den gula herrgården)


Samtalsrum

Ett rum för samtal finns att boka på nedre våningsplan. På listan vid sidan av dörren ser du när rummet är ledigt att boka.


Schemalagd tid/lovdagar

Höstterminen: 2023-08-21 – 2023-12-21

Kursuppehåll/beting: v 44

Vårterminen: 2024-01-08 – 2024-06-05

Kursuppehåll/beting/eget arbete: v 10 och v 14.

Lektionstider:

08.30-10.00 Lektionspass A med ev morgonsamling
10.00-10.30 Paus
10.30-12.00 Lektionspass B
11.45-12.45 Lunch serveras i restaurangen (kan flyttas vissa dagar)
13.00-14.30 Lektionspass C
14.30-14.50 Paus
14.50-15.50 Lektionspass D


Sjukanmälan/vård av barn

Sjukanmälan görs via SchoolSoft.

OBSERVERA att du som har studiemedel eller aktivitetsstöd själv måste göra sjukanmälan till försäkringskassan från den första sjukdagen. Vård av barn anmäls direkt till CSN via telefon eller e-post. Sjukanmälan är viktig för att du ska kunna få rätt till studiemedel under sjukdom och eventuell rätt till avskrivning av studielån. Vid sjukdom mer än en vecka kräver försäkringskassan läkarintyg.


Sjukvård

Om du behöver läkare eller sköterska kontaktas Sjukvårdsupplysningen 1177 eller Tegs hälsocentral, telefon 090-785 44 56.

Första hjälpen finns utanför kockens kontor i anslutning till köket.


Skolpräst

Skolpräst är Åsa Selldén. Med Åsa kan du prata om vad som helst, högt och lågt. Hitta Åsa i korridoren eller på hennes rum en trappa ner. Eller skicka ett mail.


Skyddsombud

På skolan finns två skyddsombud som varje år genomför skyddsrond för att säkra att vi har en bra arbetsmiljö. En av de ständiga skyddsombuden är vaktmästare Eugén Karlsson. De studerande ska också ha en skyddsombudsrepresentant och den väljs via kursrådet vid varje läsårs början.


Studentrabatter

Om du läser på folkhögskola så kan du få rabattkort från Mecenat och/eller Studentkortet. Om du har studiestöd genom CSN kommer du få ett rabattkort från Mecenat skickat hem till dig efter första utbetalningen på terminen.

Om du inte har CSN och vill ha ett Mecenatkort, kontakta Berith Sonning.


Studieomdömet/Intyg

Du som går allmän kurs får, om du vill, ett så kallat studieomdöme. Det är lärarrådets bedömning av din förmåga att klara fortsatta teoretiska studier. Dessutom får du särskilda intyg för uppnådda behörigheter.  För att få omdöme och behörighet krävs minst 80 % närvaro i ämnet och totalt.

Till övriga utbildningar utdelas intyg/utbildningsbevis över genomgången kurs.

Behöver du andra intyg, kontakta expeditionen.


Sällskapsspel

Olika sällskapsspel finns i biblioteket.


TV

Alla TV-uttag på skolområdet är anslutna till skolans eget TV-nät med ett basutbud.

Om du vill ha TV på ditt rum och ta in fler kanaler än basutbudet behövs en egen box och eget abonnemang från Boxer.


Övrigt

Lämna inte kvar dina tillhörigheter i allmänna utrymmen där det riskerar att försvinna.

För allas trevnad är det inte tillåtet att använda tejp och häftmassa på väggarna. Det förstör tapeterna och är svårt att ta bort från fönster och målade ytor. Detta gäller även för internatrummen.