Logotyp och slogan för VÄGEN-projektet

Folkhögskolan erbjuder en unik studiemiljö med engagerad personal, inkluderande kultur och en pedagogik som bygger på delaktighet och individanpassning.

Mellan 2023 och 2026 stärker vi vårt arbete ytterligare med EFS-projektet VÄGEN. Folkbildningsrådet, folkhögskolornas intresseorganisationer och 15 folkhögskolor från norr till söder samverkar för:

  • att se till att deltagare ges stöd och egenmakt så att de kan påverka sin livssituation.
  • en bra övergång mellan folkhögskola och arbete eller vidare studier.
  • ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla.

> Läs mer om projektet här

“– Jag hoppas att vi i och med Vägen ska kunna använda den verksamhet vi har och utveckla metoderna. Vi ska hjälpa ännu mer i att knyta kontakter i vägen från folkhögskola. Projektet handlar om vägen in på folkhögskola, vägen på folkhögskola och vägen ut från folkhögskola vidare till studier eller arbete, säger Anna Valbäck.”

Vi Lärare Folkhögskolan, november 2023

> Läs hela artikeln här

Kontakt

Kontaktpersoner på Strömbäcks Folkhögskola

Anna Valbäck
Kursföreståndare och lärare på Allmän Kurs Fokus Grund
anna.valback@strombacksfolkhogskola.se, tel. 090-426 27

Christina Uvegård
Lärare på Allmän Kurs Fokus Grund
christina.uvegard@strombacksfolkhogskola.se.

Projektet VÄGEN medfinansieras av Europeiska unionen