ANSÖKAN TILL
AUDITION 2022
ÖPPNAR OM…

Days
Hours
Minutes
Seconds

AUDITION TILL MUSIKALAKADEMIEN

Vi söker dig som har ett stort intresse för musikteater, en önskan om att få arbeta som artist samt utvecklingspotential i musikalens tre discipliner: teater, sång och dans.

Vår ambition med audition är att vi ska få möta dig i ditt artisteri, där du just nu befinner dig. Vi vill att du ska få träffa och arbeta med utbildningens lärare och träffa de som går hos oss.

Vi letar alltså efter dig med utvecklingspotential, vilket betyder att du inte behöver vara fulländad i de tre disciplinerna ännu. Kanske kommer du med lång erfarenhet av teater och sång och inte dansat så mycket – inga problem! Hos oss får du möjlighet att utvecklas.

Vi vill ha en vänlig audition där du har roligt, känner dig sedd och väl mottagen, både av juryn och av nuvarande klass. Juryn och klassen finns där för dig gällande frågor och funderingar och agerar som ditt stöd genom alla auditiondagar.

MER OM AUDITION

Treårigt gymnasium eller motsvarande. Du måste vara minst 18 år.

Du ska ha skickat in ansökan i tid.

Du ska bedömas ha tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodose dig utbildningens kursplaner och mål.

Du ska vara drogfri sedan en tid tillbaka.

TVÅ SCENISKT UTFORMADE SÅNGER
a) En obligatorisk sång: Materialet skickas ut via e-post till alla som har ansökt.
b) En valfri sång: Välj något som du älskar att sjunga och som representerar dig som artist och sångare på bästa sätt. Du ska agera sångerna, berätta en historia, driva en karaktärs vilja. Det är helt valfritt om du använder talad text i anslutning till sången eller möjlig koreografi.

TVÅ MONOLOGER
a) En obligatorisk monolog. Materialet skickas ut via e-post till alla som har ansökt.
b) En valfri monolog: Du väljer själv vilken typ av text du vill använda. Förutom att du ska kunna texten utantill är det viktigt att du funderar och fantiserar över innehållet i det material du har valt. Vi vill se hur du använder din egen fantasi och fysiska inlevelseförmåga för att kommunicera textens innehåll.

ETT DANSSOLO/EN KOREOGRAFI
Du ska förbereda och skapa ett danssolo. Du väljer själv dansstil och musik. Högst en minut lång. På plats har du tillgång till utrustning. Vad gäller kläder och skor så välj det du känner dig bekväm i.

Vår bedömning sker utifrån teoretiska och praktiska prov som du gör under audition. Du kommer att göra individuella ämnesprov, ämnesprov som sker i grupp samt en intervju.

Juryn som fattar beslut gällande antagning består av skolans rektor, kursföreståndare för Musikalakademien samt det fasta lärarlag av ämneslärare, som arbetar vid utbildningen. Juryns uppgift är att se dig och dina kvalitéer, arbeta och lära känna dig som artist och kollega. Därför hålls alla prov av undervisande lärare på utbildningen så att du och juryn får en chans att samarbeta.

Förutom juryn kommer du att träffa andra sökande. Du kommer också att träffa vår nuvarande klass som är dina värdar och tar hand om dig under dessa provdagar. De kommer bland annat hålla i röst- och kroppsuppvärmning, svara på dina frågor om utbildningen och guida dig genom alla moment.

DET HÄR HÄNDER PÅ AUDITION

Ett

DAG 1
Du träffar juryn individuellt och gör ett sångprov, ett monologprov och visar ditt danssolo. Under dagen gör du även ett skriftligt prov i musikteori. I slutet av dagen får du veta om du gått vidare till dag 2 – 3.

MOMENT DAG 1

Du kommer att sceniskt framföra en av dina sånger. Antingen den obligatoriska eller den du valt själv. Du väljer själv vilken du vill sjunga. Du framför sången utantill.

Det här tittar vi på:

 • Dina vokala färdigheter gällande intonation, flöde och musikaliskt uttryck
 • Din förmåga att berätta och uttrycka en historia genom en sång
 • Din förmåga att kommunicera och musicera tillsammans med pianist

Du kommer att sceniskt framföra en av dina monologer. Antingen den obligatoriska eller den du valt själv. Du väljer själv vilken du vill framföra. Du framför monologen utantill. Motläsare tillhandahålls av skolan för den som så önskar.

Det här tittar vi på:

 • Dina färdigheter och din förståelse för texthantering, gestaltning och sceniskt berättande

Du ska framföra en koreografi på 1 minut framför juryn. En koreografi som du skapat själv till valfri musik. Du kan om du vill istället välja att framföra en koreografi som någon annan skapat – då behöver du koreografens tillåtande samt att du informerar detta vid auditiontillfället.

Det här tittar vi på:

 • Dina färdigheter i rörelse, musikalitet, uttryck och berättande genom en koreografi

Du ska skriva ett prov i musikteori.

Det här tittar vi på: 

 • Dina kunskaper i musiklära, som bland annat innefattar harmonik, rytmik och notation.

Två

DAG 2
Du gör ett dansprov, ett teaterprov och ett ensembleprov. Dessa prov sker både i grupp och individuellt och du gör dem tillsammans med andra sökande.

MOMENT DAG 2

Detta prov sker i form av gruppundervisning. Provet är i genren jazzdans och består av både förflyttningar över golvet och längre koreografi.

Det här tittar vi på: 

 • Dina färdigheter i dans och rörelse, musikalitet, uttryck och förmåga att ta instruktioner och omvandla dem.

Detta prov sker i form av gruppundervisning. Teaterövningar som exempelvis samarbetsövningar, impulsövningar och andra teknikövningar. Det kan även förekomma att sökande får framföra sina monologer.

Det här tittar vi på: 

 • Dina färdigheter i teater, ge och ta emot impulser, förmåga till samarbete, lyhördhet, förmåga att ta instruktioner och omvandla dem

Detta prov sker i form av gruppundervisning. 

Det här tittar vi på: 

 • Din förmåga till samarbete, lyhördhet, förmåga att ta instruktioner och omvandla dem.

Tre

DAG 3
Du träffar juryn individuellt och gör ett sångprov, ett monologprov, ett gehörsprov och ett rörelseprov. Juryn kommer intervjua dig och lära känna dig bättre.

MOMENT DAG 3

Du kommer att sceniskt framföra den andra av dina sånger. Antingen den obligatoriska eller den du valt själv. Du framför sången utantill.

Det här tittar vi på:

 • Dina vokala färdigheter gällande intonation, flöde och musikaliskt uttryck
 • Din förmåga att berätta och uttrycka en historia genom en sång
 • Din förmåga att kommunicera och musicera tillsammans med pianist

Du kommer att sceniskt framföra den andra av dina monologer. Antingen den obligatoriska eller den du valt själv. Du framför monologen utantill. Motläsare tillhandahålls av skolan för den som så önskar.

Det här tittar vi på:

 • Dina färdigheter och din förståelse för texthantering, gestaltning och sceniskt berättande

Du ska härma korta melodier och rytmer som spelas upp för dig.

Det här tittar vi på:

 • Dina färdigheter i musikalitet och förmåga till lyhördhet.

Genom handledning lotsas du genom olika rörelser för att visa din nuvarande mobilitet i rygg och höft.

Juryn kommer göra en intervju med dig för att lära känna dig bättre. Du kommer också att få fylla i ett hälsoformulär med frågor kring eventuella sjukdomar och skador.

AUDITION 2022 FAQ

Ansökan öppnar 1 september  2021. Audition sker under våren 2022.

Nej, vi vill att du använder våra pianister. Vi vill se hur du musicerar tillsammans med honom/henne. Du får naturligtvis ta med egen ackompanjatör till ditt sångprov.

Vi bedömer inte hur du ser ut eller vad du använder för rekvisita. Enkla saker som en stol, ett bord kommer finnas i provsalen.