Strömbäcks folkhögskola

VI SOM JOBBAR PÅ STRÖMBÄCKS

Lars Johansson
LARS JOHANSSON
Rektor
Berith Sonning
BERITH SONNING
Biträdande rektor och studievägledare

ALLMÄN KURS

Jesper Karlberg
JESPER KARLBERG
Kursföreståndare Naturvetenskapligt basår
Jenny Eriksson
JENNY ERIKSSON
Kursföreståndare Allmän kurs fokus
Frida Eliasson
FRIDA ELIASSON
Kursföreståndare Allmän kurs
Anna Valbäck
ANNA VALBÄCK
Kursföreståndare Allmän kurs
Kristina Blomqvist
KRISTINA BLOMQVIST
Lärare
Jenny Fundell
JENNY FUNDELL
Resurs
Jonas Holmström
JONAS HOLMSTRÖM
Integrationspedagog och musiklärare
Jonas Hällgren
JONAS HÄLLGREN
Resurs
Thomas Karlsson
THOMAS KARLSSON
Lärare
Sofia Lindgren
SOFIA LINDGREN
Lärare och resurs
Victoria Mannelqvist
VICTORIA MANNELQVIST
Resurs
Astrid Marklund
ASTRID MARKLUND
Lärare
Aina Olsson
AINA OLSSON
Lärare
Staffan Persson
STAFFAN PERSSON
Lärare
Åsa Selldén
ÅSA SELLDÉN
Skolpräst och lärare
Christina Uvegård
CHRISTINA UVEGÅRD
Lärare
Johan Ågren
JOHAN ÅGREN
Lärare

SVENSKA BAS

Anna Valbäck
ANNA VALBÄCK
Kursföreståndare, lärare
Therese Mhanna
THERESE MHANNA
Lärare
Jenny Fundell
JENNY FUNDELL
Resurs
Jonas Hällgren
JONAS HÄLLGREN
Resurs
Christina Uvegård
CHRISTINA UVEGÅRD
Lärare

UNDERSKÖTERSKA

Eva Sundqvist Dahne
EVA SUNDQVIST DAHNE
Kursföreståndare
Anna Hilmersson
ANNA HILMERSSON
Lärare
Annika Holmström
ANNIKA HOLMSTRÖM
Lärare
Lars Johansson
LARS JOHANSSON
Lärare
Per Lindfors
PER LINDFORS
Lärare
Victoria Mannelqvist
VICTORIA MANNELQVIST
Resurs

POLISFÖRBEREDANDE

Tomas Rosengren
TOMAS ROSENGREN
Kursföreståndare
Annika Holmström
ANNIKA HOLMSTRÖM
Lärare kost och träning
Lars Johansson
LARS JOHANSSON
Lärare
Mattias Sjöström
MATTIAS SJÖSTRÖM
Lärare

MUSIKALAKADEMIEN

Johanna Edlund
JOHANNA EDLUND HANSSON
Kursföreståndare
Sara Edlund
SARA EDLUND
Dansansvarig
Tomas Köhler
TOMAS KÖHLER
Teaterlärare
David Johansson
DAVID JOHANSSON
Pianist och lärare
Erik Fägerborn
ERIK FÄGERBORN
Lärare

ADMINISTRATION

Håkan Ahlman
HÅKAN AHLMAN
Ekonomi
Erika
ERIKA EBBHAGEN
Konferenskoordinator, reception
kvadrat_asa_sellden_mw2
ÅSA SELLDÉN
Skolpräst och lärare
kvadrat_Johanna_Viberg_mw2
JOHANNA VIBERG
Kurator och internatansvarig
Maria Wikdahl
MARIA WIKDAHL
Kommunikatör

TEKNIKER OCH VAKTMÄSTARE

Johan Ågren
JOHAN ÅGREN
Tekniker, IT
Mikael Hörnqvist
MIKAEL HÖRNQVIST
Vaktmästare
Isak Johansson
ISAK JOHANSSON
Vaktmästare
Eugén Karlsson
EUGÉN KARLSSON
Vaktmästare, fastighet
Jörgen Nilsson
JÖRGEN NILSSON
Vaktmästare

STRÖMBÄCKS RESTAURANG

Åsa Granath
ÅSA GRANATH
Restaurangchef
Linda Augustsson
LINDA AUGUSTSSON
Kök och städ
Sara Granath
SARA GRANATH
Kök
Brian Harris
BRIAN HARRIS
Städ
Ann-Katrin Johansson
ANN-KATRIN JOHANSSON
Kök
Per-Erik Johansson
PER-ERIK JOHANSSON
Kock
Sandra Lundmark
SANDRA LUNDMARK
Kök och städ
Maria Lundström
MARIA LUNDSTRÖM
Kök
Frida Sjölander
FRIDA SJÖLANDER
Kök
Mourad Soukri
MOURAD SOUKRI
Städ