Strömbäcks folkhögskola

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter hanteras på denna webbplats.
Med “vi” avses Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola, som är personuppgiftsansvarig. Välj den funktion du vill läsa mer om.

Den här webbplatsen innehåller kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats.

Läs mer om vilka kakor vi använder

På vissa sidor finns det innehåll som hämtas från andra webbplatser (exempelvis videoklipp från YouTube och bilder från Instagram). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer (kakor), bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Läs mer om kakor och hur du nekar användning

Skolan skickar ut ett nyhetsbrev ca 3-4 gånger per år med nyheter om skolan och dess utbildningar.

När du anmäler dig till ett nyhetsbrevet behöver du godkänna att vi behandlar de personuppgifter som du har lämnat ifrån dig. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är samtycke. Syftet med behandlingen är att kunna distribuera det nyhetsbrev som du har anmält dig till. Personal på skolan som arbetar med marknadsföring har åtkomst till dina personuppgifter.

Vi lagrar dina data för nyhetsbrev tills du återkallar ditt samtycke. Det kan du göra genom att klicka på den länk som finns i sidfoten på det nyhetsbrev du fått från oss.

Vi använder Mailchimp.com för att lagra och hantera dina personuppgifter.

Musikalakademien skickar ut ett nyhetsbrev ca 3-4 gånger per år med nyheter om utbildningen.

När du anmäler dig till ett nyhetsbrevet behöver du godkänna att vi behandlar de personuppgifter som du har lämnat ifrån dig. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är samtycke. Syftet med behandlingen är att kunna distribuera det nyhetsbrev som du har anmält dig till. Personal på skolan som arbetar med Musikalakademien och dess marknadsföring har åtkomst till dina personuppgifter.

Vi lagrar dina data för nyhetsbrev tills du återkallar ditt samtycke. Det kan du göra genom att klicka på den länk som finns i sidfoten på det nyhetsbrev du fått från oss.

Vi använder Mailchimp.com för att lagra och hantera dina personuppgifter.

Detta innebär Dataskyddsförordningen för dig som registrerad

Dataskyddsförordningen är framtagen för att skydda dina personuppgifter och din integritet. Dataskyddsförordningen ställer i korthet krav på att det finns ett godtagbart ändamål och en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter, att inte fler personuppgifter än nödvändigt samlas in, att de inte lagras längre än nödvändigt, att de skyddas från obehörig åtkomst, att informationens korrekthet säkerställs, att det finns rutiner för hantering av incidenter som rör personuppgifter, samt att det vidtas tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.

Du som registrerad har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:

Rätten till tillgång

Du som registrerad har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar samt hur de behandlas. Det är kostnadsfritt för dig att begära ut informationen. Vid uppenbart missbruk av denna rättighet kan dock en administrativ avgift påföras alternativt begäran förvägras. För att få tillgång till dina personuppgifter kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten till rättelse

Du som registrerad har rätt att begära rättelse om dina registrerade personuppgifter är felaktiga. I de fall du inte själv har möjlighet att rätta informationen kontaktar du personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten till begränsning

Du som registrerad har rätten att begära begränsning av åtkomsten till dina personuppgifter när personuppgiftsbehandlingen behöver utredas. Rätten till begränsning gäller i de fall du anser att dina personuppgifter är felaktiga, behandlingen är olaglig, personuppgifterna inte längre behövs för ändamålen eller du ifrågasätter den lagliga grunden för behandlingen. För att begära begränsning av behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten att göra invändningar

Du som registrerad har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. För att invända mot behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du som registrerad har rätt att klaga på den behandling av dina personuppgifter som görs om du anser att den strider mot Dataskyddsförordningen. Den tillsynsmyndighet i Sverige som hanterar dessa klagomål är Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola
Strömbäck 360
905 82 Umeå

090-426 00
info@strombacksfolkhogskola.se