Att studera på Strömbäcks folkhögskola

Antagningspolicy

För att antas som studerande på någon av våra utbildningar måste den sökande normalt ha fyllt 18 år. Den sökande ska vara drogfri sedan en tid tillbaka och bedömas kunna följa undervisningen på den utbildning som hen har sökt till. Det betyder att den sökande måste ha de förkunskaper som varje utbildning förutsätter. Studerande kan få pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska. Se separat dokument om detta.

Antagning görs efter ansökningstidens utgång och därefter fortlöpande.
Under respektive utbildning finns uppgifter om sista ansökningsdag, terminstider och ledigheter.
Våra utbildningar har sina speciella villkor, se antagningskrav för respektive utbildning.

Det är kursföreståndaren i samråd med berörda lärare som ansvarar för antagningen, och har då att följa statens syften med folkbildning. Som en del i antagningsarbetet kan referenspersoner, tidigare skola, arbetsgivare eller liknande kontaktas. I de flesta fall kallas den sökande till intervju.

Antagningsbeslutet kan överklagas. Överklagan sker i första hand till rektor och i andra hand till skolans styrelse.

Kursföreståndaren ansvarar för:

  • Att kontrollera ansökningar och påminna sökande om ansökningshandlingar som saknas.
  • Att kalla till antagningstester.
  • Antagning utifrån de kriterier som finns för respektive utbildning.
  • Att skicka ut antagningsbesked.
  • Att anta reserver efter turordningslista.

Vår administration/reception ansvarar för:

  • Registrering i SchoolSoft av de ansökningar som kommer in på pappersblankett.
  • Att skicka ut höstbrev med information till dem som blivit antagna.