UNDERSKÖTERSKA

FÖR DIG SOM VILL ARBETA INOM VÅRD OCH OMSORG

N N

Goda chanser till anställning

Det finns stora behov av utbildad personal inom vården. På sikt är behovet växande.

N N

Teori och praktik

Utbildningen består av lärarledd klassrumsundervisning i kombination med praktiska övningar. Dessutom ingår tre praktikperioder.

N N

Tillsammans med klassen

Din klass har gemensamt schema och ett eget hemklassrum. I mån av plats kan du bo på skolan under tiden du studerar.

SÖK TILL HÖSTTERMINEN 2019

FAKTA OM UNDERSKÖTERSKA

Det finns stora behov av utbildad personal inom hemtjänst och äldreomsorg. Även på vårdavdelning och mottagning finns det ett framtida behov.

Som utbildad undersköterska kommer du ha goda chanser till anställning. Under dina två år på Strömbäcks läser du bland annat vårdämnen, svenska och samhällskunskap. Din klass har gemensamt schema och de som vill kan, i mån av plats, bo på skolan under studietiden.

På skolan finns en studieverkstad där extra personal ger det stöd du behöver för att klara dina studier.

Vård- och omsorgscollage regionala styrgrupp har i April 2019 beslutat att folkhögskolans betygsdokument ska gälla för anställningsbarhet inom vård  och omsorg i Västerbotten.

Mål med utbildningen

Att du efter godkänd utbildning har de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att arbeta som undersköterska.

Efter utbildningen

Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Bristen har varit stor under en längre tid. Även på fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete vara goda.

Till Arbetsförmedlingens yrkesprognos för Undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende

Till Arbetsförmedlingens yrkesprognos för Undersköterskor på vårdavdelning och mottagning

Har du frågor?

Kontakta kursföreståndare Eva Sundqvist Dahne:
eva.sundqvist.dahne@strombacksfolkhogskola.se

UTBILDNINGENS LÄNGD: 2 år

STUDIETAKT: 100%

STARTDATUM: Augusti.

STUDIESTÖD FRÅN CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

Svensk grundskola eller motsvarande (språkintroduktion).

Studerande på Undersköterska betalar en basavgift. Läsåret 2018/2019 är basavgiften 3935 kr per år. I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, viss kopiering, dryck till förmiddagsfikat, del av kostnader i samband med olika arrangemang på skolan samt vissa studiebesök. Undervisningen i sig är kostnadsfri.

Prisjusteringar görs inför varje nytt läsår. Full årsavgift tas ut även vid studieavbrott. Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig linjeföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

Vill du veta mer om avgifterna, kontakta ekonomiansvarig Håkan Ahlman.

Läsåret 2018/2019

2018-08-20 – 2018-12-20
Uppehåll vecka 44.

2019-01-07 – 2019-05-29
Uppehåll vecka 10 och 16.

LÄSÅRET 2019/2020

2019-08-26 – 2019-12-20
Uppehåll vecka 44.

2020-01-07 – 2020-06-05
Uppehåll vecka 10 och 16.

Till ansökan ska ett personligt brev bifogas. En första bedömning görs utifrån betyg grundskola/motsvarande (språkintroduktion) och personligt brev. Ett urval kallas till intervju samt kontroll av kunskaper i svenska. Intervjun fokuserar på förutsättningar för studier och lämplighet för yrket.

KURSINNEHÅLL UNDERSKÖTERSKA

Utbildningen ger kunskaper motsvarande det du kan läsa på Vård- och omsorg på komvux.

Du får grundläggande kunskaper i omvårdnad och omsorg, hur människokroppen är uppbyggd och fungerar, om hygien, sjukdomar och läkemedel. Vi ger dig också kunskap om människors beteende och lär dig förhållningssätt och bemötande inom äldreomsorgen.

Vi blandar teoretiska kunskaper med praktiska. Det innebär att en del av din utbildning sker ute på arbetsplatser under praktikperioderna, men du får också träna dig praktiskt här på skolan. Det som genomsyrar utbildningen är etiska aspekter, en värdegrund som betonar människor lika värde, mänsklig värdighet och välbefinnande.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM UNDERSKÖTERSKA

Det finns möjlighet att bo på skolan i mån av ledig plats. Läs mer om att bo på skolan.

SÖK TILL UNDERSKÖTERSKA

ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN

Du kan fortfarande söka till höstterminen 2019.
> Ansök nu

Välkommen att söka till Undersköterska med start i augusti 2019.

Intervjuder

Efter att ansökan inkommit görs en första granskning och berörda kommer att kallas till intervju. I första hand genomförs intervjuerna på skolan.

Antagningsbesked

Det slutliga antagningsbeskedet skickas ut via epost den 10 maj. Du har sju dagar på dig att svara på beskedet. Om du inte har möjlighet att lämna besked inom sju dagar ber vi dig höra av dig, så för vi en dialog kring detta.

Sen ansökan

Efter sista ansökningsdag finns det möjlighet att göra en sen ansökan, förutsatt att det finns lediga platser på utbildningen.

VIKTIGA DATUM 2019

21
APRIL

SISTA ANSÖKNINGSDAG
> Gör din ansökan här


26
APRIL

BESKED 1
Du får besked via epost om du har gått vidare till intervju eller inte.


6-7
MAJ

INTERVJUER
Intervjuer genomförs.


10
MAJ

BESKED 2
Antagningsbesked med svarskrav skickas ut via epost.


17
MAJ

SISTA SVARSDAG
Sista dagen att tacka ja eller nej till den erbjudna platsen.

VI SOM JOBBAR PÅ UTBILDNINGEN

Eva Sundqvist Dahne
EVA SUNDQVIST DAHNE
Kursföreståndare
Anna Hilmersson
ANNA HILMERSSON
Lärare
Annika Holmström
ANNIKA HOLMSTRÖM
Lärare
Lars Johansson
LARS JOHANSSON
Lärare
Mattias Sjöström
MATTIAS SJÖSTRÖM
Lärare i svenska