UNDERSKÖTERSKA

– För dig som vill arbeta inom vård och omsorg
NN

Goda chanser till anställning

Det finns stora behov av utbildad personal inom vården. På sikt är behovet växande.

NN

Teori och praktik

Utbildningen består av lärarledd klassrumsundervisning i kombination med praktiska övningar. Dessutom ingår tre praktikperioder.

NN

Tillsammans med klassen

Din klass har gemensamt schema och ett eget hemklassrum. I mån av plats kan du bo på skolan under tiden du studerar.

SÖK TILL HÖSTTERMINEN 2021

FAKTA OM UNDERSKÖTERSKA

Det finns stora behov av utbildad personal inom hemtjänst och äldreomsorg. Även på vårdavdelning och mottagning finns det ett framtida behov.

Som utbildad undersköterska kommer du ha goda chanser till anställning. Under dina två år på Strömbäcks läser du bland annat vårdämnen, svenska och samhällskunskap. Du har också möjlighet att läsa teckenspråk.

Din klass har gemensamt schema och de som vill kan, i mån av plats, bo på skolan under studietiden.

På skolan finns en studieverkstad där extra personal ger det stöd du behöver för att klara dina studier.

Vård- och omsorgscollage regionala styrgrupp har i April 2019 beslutat att folkhögskolans betygsdokument ska gälla för anställningsbarhet inom vård  och omsorg i Västerbotten. Läs mer om beslutet.

Mål med utbildningen

Att du efter godkänd utbildning har de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att arbeta som undersköterska.

Efter utbildningen

Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Bristen har varit stor under en längre tid. Även på fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete vara goda.

Till Arbetsförmedlingens yrkesprognos för Undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende

Till Arbetsförmedlingens yrkesprognos för Undersköterskor på vårdavdelning och mottagning

Har du frågor?

Kontakta kursföreståndare Eva Sundqvist Dahne:
eva.sundqvist.dahne@strombacksfolkhogskola.se

UTBILDNINGENS LÄNGD: 2 år

STUDIETAKT: 100%

STARTDATUM: Augusti

STUDIESTÖD FRÅN CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

Svensk grundskola eller motsvarande (språkintroduktion) samt SV 1 eller SVA 1.

Studerande på Undersköterska betalar en basavgift. Läsåret 2020/2021 är basavgiften 1995 kr per termin.

I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, viss kopiering, dryck till förmiddagsfikat, del av kostnader i samband med olika arrangemang på skolan samt vissa studiebesök. Undervisningen i sig är kostnadsfri.

Prisjusteringar görs inför varje nytt läsår. Full terminsavgift tas ut även vid studieavbrott. Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig kursföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

LÄSÅRET 2019/2020

2019-08-26 – 2019-12-20
Uppehåll vecka 44.

2020-01-07 – 2020-06-05
Uppehåll vecka 10 och 16.

LÄSÅRET 2020/2021

2020-08-17 – 2020-12-18
Uppehåll vecka 44.

2021-01-07 – 2021-06-11
Uppehåll vecka 10 och 14.

> Gör din ansökan här

Till ansökan ska ett personligt brev bifogas. En första bedömning görs utifrån betyg grundskola/motsvarande (språkintroduktion) och personligt brev. Ett urval kallas till intervju samt kontroll av kunskaper i svenska. Intervjun fokuserar på förutsättningar för studier och lämplighet för yrket.

VÄLKOMMEN ATT PROVA PÅ

Prova på Strömbäcks folkhögskola för en dag

Vill du veta mer om hur det är att läsa Undersköterska på Strömbäcks? Du är varmt välkommen att hälsa på oss! Det här bjuder vi på:

  • Bussbiljett Umeå-Strömbäck tur och retur.
  • Medverka på en eller flera lektioner.
  • En fadder som följer dig under dagen.
  • Gratis lunch.
  • En pratstund med din kursföreståndare.
  • Spana in internatboendet.

Skicka ett mail till kursföreståndare eva.sundqvist.dahne@strombacksfolkhogskola.se för att boka din prova-på-dag.

SÖK TILL UNDERSKÖTERSKA

Välkommen att söka till Undersköterska med start i augusti 2021.

Intervjuer

Efter att ansökan inkommit görs en första granskning och berörda kommer att kallas till intervju. I första hand genomförs intervjuerna via Skype.

Antagningsbesked

Det slutliga antagningsbeskedet skickas ut via epost senast den 20 maj. Du har sju dagar på dig att svara på beskedet. Om du inte har möjlighet att lämna besked inom sju dagar ber vi dig höra av dig, så för vi en dialog kring detta.

Sen ansökan

Efter sista ansökningsdag finns det möjlighet att göra en sen ansökan, förutsatt att det finns lediga platser på utbildningen.

VIKTIGA DATUM 2021

25
APRIL

SISTA ANSÖKNINGSDAG
> Gör din ansökan här


4
MAJ

BESKED 1
Senast denna dag får du besked via epost om du har gått vidare till intervju eller inte.


5-12
MAJ

INTERVJUER
Intervjuer genomförs.


20
MAJ

BESKED 2
Senast denna dag får du ditt antagningsbesked med svarskrav via epost.


27
MAJ

SISTA SVARSDAG
Sista dagen att tacka ja eller nej till den erbjudna platsen.

KURSINNEHÅLL UNDERSKÖTERSKA

Utbildningen ger kunskaper motsvarande det du kan läsa på Vård- och omsorg på komvux.

> Se kursplan (pdf)

VÅRD- OCH OMSORGSARBETE 1

Du får lära dig grunderna i vård och omsorgsarbete som till exempel kommunikation och bemötande, smitta och smittspridning, kontroll av puls och blodtryck och lättare såromläggning.

VÅRD- OCH OMSORGSARBETE 2

I detta ämne fördjupar du dina kunskaper om arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet. Du lär dig mer om hälso- och sjukvårdsuppgifter, som bland annat rapportering, dokumentation och delegering.

MEDICIN 1

Du lär dig om människokroppens uppbyggnad och utveckling. Du kommer lära dig känna igen vanliga sjukdomar, deras orsaker och symtom. Vi går igenom vanliga läkemedel samt lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning. Du får även lära dig att använda medicinsk terminologi. I kursen ingår hjärt- och lungräddning.

ETIK

Ämnet syftar till att utveckla dina kunskaper om människan utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsvariationer. Du lär dig att möta, kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer. Du får också kunskap om frågor som berör människovärde och människosyn.

ÄLDRES HÄLSA OCH LIVSKVALITET

I detta ämne lär du dig om åldrande, äldres livskvalitet och olika sjukdomar som är vanliga när man blir äldre. Äldres kost, näringsbehov och nutrition samt måltidsmiljö.

AKUTSJUKVÅRD

Kursen behandlar bland annat vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta sjukdomar. Du får lära dig om människors reaktioner i kris, och hur de kan hanteras inom vården. Rehabilitering, habilitering, rapportering och dokumentation ingår också i kursen.

HÄLSOPEDAGOGIK

Ämnet ger dig kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter samt frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa.

VÅRDSVENSKA

Ämnet syftar till att utveckla din förmåga att kommunicera, rapportera och dokumentera skriftligt och muntligt på svenska. Innehållet anknyter till vård och omsorg och ska fungera som ett komplement till övrig undervisning.

PSYKIATRI 1

Ämnet syftar till att utveckla dina kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar. Det ska bidra till att utveckla din förmåga att kommunicera och möta vårdtagare/patienter med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt. Du blir också medveten om de fördomar som finns om psykiska funktionsnedsättningar. Ämnet ger dig också möjlighet att se orsaker till ökningen av psykisk ohälsa i samhället, inte minst bland de unga.

PRAKTIK

Under utbildningen ingår tre praktikperioder. Varje period är fem veckor lång, och praktiken görs inom äldreboende, hemtjänst eller sjukhus.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM UNDERSKÖTERSKA

Det finns möjlighet att bo på skolan i mån av ledig plats. Läs mer om att bo på skolan.

VI SOM JOBBAR PÅ UTBILDNINGEN

Eva Sundqvist Dahne
EVA SUNDQVIST DAHNE
Kursföreståndare
Emmy Grönlund
EMMY GRÖNLUND
Lärare
Anna Hilmersson
ANNA HILMERSSON
Lärare
Annika Holmström
ANNIKA HOLMSTRÖM
Lärare
Lars Johansson
LARS JOHANSSON
Lärare
kvadrat_per_lindfors_mw
PER LINDFORS
Lärare
Victoria Mannelqvist
VICTORIA MANNELQVIST
Resurs
ÅSA SELLDÉN
Skolpräst och lärare
SÖK TILL HÖSTTERMINEN 2021