POLISFÖRBEREDANDE

FÖR DIG SOM VILL SÖKA TILL POLISUTBILDNINGEN

N N

Nära samarbete med polisen

Utbildningen genomförs i samarbete med Polisen och Polisutbildningen i Umeå och ger en god inblick i polisens arbete.

N N

Både teoretisk och fysisk träning

Kursplanen är utformad för att på bästa möjliga sätt förbereda dig inför antagningen.

N N

Fokus på personlig utveckling

God självkännedom och förmåga att samarbeta är viktiga faktorer för att bli en bra polis.

FAKTA OM POLISFÖRBEREDANDE

Funderar du på att söka till Polisutbildningen? Vill du förbereda dig på bästa möjliga sätt inför antagningsprocessen och därmed öka dina chanser att komma in? Då är Polisförberedande rätt utbildning för dig.

Polisen har ett stort behov av att rekrytera. Men idag har de svårt att fylla sina utbildningsplatser eftersom många som söker inte klarar antagningskraven. För att bli antagen måste den sökande klara fysiska tester, uppfylla en rad antagningskrav och dessutom ha rätt personliga egenskaper för polisyrket.

Strömbäcks polisförberedande utbildning bedrivs i samarbete med Polisen och Polisutbildningen i Umeå. Det gör att du får en god inblick i polisens uppdrag och vardag. Du lär känna organisationen och de olika roller en polis kan ha.

Kursinnehållet är anpassat för att ge dig de kunskaper som efterfrågas vid antagningen. Utöver teoretisk kunskap, till exempel juridik och samhällskunskap, läggs stort fokus på att utveckla språket och du får även arbeta med din självkännedom. Fysträning ingår under hela året eftersom god fysik krävs vid antagningen.

Mål med utbildningen

Målet är att du som deltagare är väl förberedd och har ökat dina möjligheter att komma in på Polisutbildningen.

Efter utbildningen

Av våra tidigare elever kommer merparten söka vidare till Polisutbildningen. En genomförd förberedande utbildning ger ingen platsgaranti på Polisutbildningen, men ökar chansen att komma in.

En annan möjlighet är att arbeta inom säkerhetsbranschen eller kriminalvården.

Har du frågor?

Kontakta kursföreståndare Tomas Rosengren:
tomas.rosengren@strombacksfolkhogskola.se

UTBILDNINGENS LÄNGD: 1 år

STUDIETAKT: 100%

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 21 april 2019.

STARTDATUM: Augusti.

STUDIESTÖD FRÅN CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

Treårigt gymnasium eller motsvarande. Du måste vara minst 18 år.

Studerande på Polisförberedande betalar en basavgift. Läsåret 2019/2020 är basavgiften 3955 kr per år. I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, viss kopiering, dryck till förmiddagsfikat, del av kostnader i samband med olika arrangemang på skolan samt vissa studiebesök. Undervisningen i sig är kostnadsfri.

Prisjusteringar görs inför varje nytt läsår. Full årsavgift tas ut även vid studieavbrott. Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig linjeföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

Vill du veta mer om avgifterna, kontakta ekonomiansvarig Håkan Ahlman.

Läsåret 2019/2020

2019-08-26 – 2019-12-20
Uppehåll vecka 44.

2020-01-07 – 2020-06-05
Uppehåll vecka 10 och 16.

Ansökan till höstterminen 2020 öppnar i januari.

Till ansökan ska ett personligt brev bifogas. Ett urval kallas till intervju. Ur denna grupp erbjuds sedan några en plats och andra en reservplats.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM POLISFÖRBEREDANDE

En genomförd polisförberedande utbildning ger ingen platsgaranti på Polisutbildningen. Men du har med stor sannolikhet ökat dina chanser att komma in.

Det kan du absolut. Om du är nyfiken på polisyrket men inte är säker på om det är rätt för dig kan Polisförberedande vara ett bra alternativ. Under året får du lära dig mer om polisens uppdrag och verksamhet och det är så klart valfritt vilken väg du väljer efter utbildningen. Utbildningen ger dig också goda förutsättningar att arbeta inom säkerhetsbranschen eller kriminalvården.

Det finns möjlighet att bo på skolan i mån av ledig plats. Läs mer om att bo på skolan.

KURSINNEHÅLL POLISFÖRBEREDANDE

Utbildningens kursinnehåll är framtaget för ge de kunskaper och färdigheter som efterfrågas vid ansökan till Polisutbildningen.

SAMHÄLLSKUNSKAP OCH POLISHISTORIA

Varför har vi egentligen samhällen och är landsgränser legitima? Har staten ett våldsmonopol och hur har polisens roll förändrats genom tiderna?

– Samhällsfilosofi
– Polisens ställning i samhället
– Polisen förr och nu

KOST OCH TRÄNING

För att klara antagningen krävs en god fysik. Momentet löper över hela läsåret.

MÅNGKULTUR

Hur fungerar det mångkulturella samhället och vad har Sverige för historia när det gäller migration?

– Invandring, integration och assimilation
– Politik kring invandring
– Kulturrelativism/kulturobjektivism
– Sveriges väg från utvandringsland till invandringsland
– Migration och världssamfundet

POLISEN OCH JURIDIKEN

Hur fungerar det svenska rättsväsendet och vad är egentligen polisens roll i det hela?

– Rättsteori
– Det svenska rättsväsendet
– Polisens organisation
– Polisens maktbefogenheter

SPRÅKKUNSKAP

Språket har stort fokus under utbildningens olika moment.

– Språkfilosofi
– Formellt språk
– Språk som identitet
– Språket i det mångkulturella samhället
– Språk som makt

SOCIOLOGI

Hur kan vi förstå människors handlingar och vem begår egentligen brott?

– Teorier om kriminalitet
– Riskfaktorer
– Sociologisk forskning

KRIMINALITET OCH BROTTSSTATSTIK

Kriminalitet är något som ofta diskuteras i samhällsdebatten. Men vad säger egentligen statistiken?

– Statistik och sätt att mäta kriminalitet
– Kriminalitetens omfattning och förändring
– Samhällsdebatt omkring kriminalitet

PRAKTIK

Under vårterminen spenderas ett antal dagar i polisiär verksamhet.

VI SOM JOBBAR PÅ POLISFÖRBEREDANDE

Tomas Rosengren
TOMAS ROSENGREN
Kursföreståndare
Annika Holmström
ANNIKA HOLMSTRÖM
Lärare kost och träning

Utbildad dietist och hälsocoach. Menar att goda vanor gällande kost och träning är viktigt för att klara av krävande yrkesroller, så som polis. Men också att en hållbar och långsiktig livsstil kan se olika ut för olika personer.

Lars Johansson
LARS JOHANSSON
Lärare
Utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och historia. Har stort intresse för samhällsfilosofiska grundfrågor och följer samhällsdebatten med stort engagemang.
Mattias Sjöström
MATTIAS SJÖSTRÖM
Lärare

VI SAMARBETAR MED

Polisförberedande bedrivs i samarbete med polisen i Umeå.

Polisförberedande samarbetar även med Institutionen för psykologi vid Umeå universitet.