POLISFÖRBEREDANDE

– För dig som vill söka till Polisutbildningen

Se filmen om Polisförberedande

NN

Nära samarbete med polisen

Utbildningen genomförs i samarbete med Polisen och Polisutbildningen i Umeå och ger en god inblick i polisens arbete.

NN

Både teoretisk och fysisk träning

Kursplanen är utformad för att på bästa möjliga sätt förbereda dig inför antagningen.

NN

Fokus på personlig utveckling

God självkännedom och förmåga att samarbeta är viktiga faktorer för att bli en bra polis.

FAKTA OM POLISFÖRBEREDANDE

Funderar du på att söka till Polisutbildningen? Vill du förbereda dig på bästa möjliga sätt inför antagningsprocessen och därmed öka dina chanser att komma in? Då är Polisförberedande rätt utbildning för dig.

Polisen har ett stort behov av att rekrytera. Men idag har de svårt att fylla sina utbildningsplatser eftersom många som söker inte klarar antagningskraven. För att bli antagen måste den sökande klara fysiska tester, uppfylla en rad antagningskrav och dessutom ha rätt personliga egenskaper för polisyrket.

Strömbäcks polisförberedande utbildning bedrivs i samarbete med Polisen och Polisutbildningen i Umeå. Det gör att du får en god inblick i polisens uppdrag och vardag. Du får även vara med som figurant när Polisutbildningen vid Umeå universitet har praktiska övningar. Vidare får du träffa många yrkesverksamma poliser som regelbundet är gästlärare hos oss.

Kursinnehållet är anpassat för att ge dig de kunskaper som efterfrågas vid antagningen. Utöver teoretisk kunskap, till exempel juridik och samhällskunskap, läggs stort fokus på att utveckla språket och du får även arbeta med din självkännedom. Fysträning ingår under hela året eftersom god fysik krävs vid antagningen.

Mål med utbildningen

Målet är att du som deltagare är väl förberedd och har ökat dina möjligheter att komma in på Polisutbildningen.

Efter utbildningen

Av våra tidigare elever kommer merparten söka vidare till Polisutbildningen. En genomförd förberedande utbildning ger ingen platsgaranti på Polisutbildningen, men ökar chansen att komma in.

En annan möjlighet är att arbeta inom säkerhetsbranschen eller kriminalvården.

Har du frågor?

Kontakta kursföreståndare Lars Johansson:
lars.i.johansson@strombacksfolkhogskola.se

UTBILDNINGENS LÄNGD: 1 år

STUDIETAKT: 100%

STARTDATUM: Augusti.

STUDIESTÖD FRÅN CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

Treårigt gymnasium eller motsvarande. Du måste vara minst 18 år.

Du ska vara drogfri sedan en tid tillbaka och bedömas kunna följa undervisningen.

Studerande på Polisförberedande betalar en basavgift. Läsåret 2022/2023 är basavgiften 1450 kr per termin.

I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, dryck till förmiddagsfikat och gemensamma måltider i samband med olika arrangemang på skolan. Undervisningen i sig är kostnadsfri.

Prisjusteringar görs inför varje nytt läsår. Full terminsavgift tas ut även vid studieavbrott. Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig kursföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

LÄSÅRET 2022/2023

2022-08-22 – 2022-12-21
Uppehåll vecka 44.

2023-01-09 – 2023-06-09
Uppehåll vecka 10 och 15.

> Ansök nu

Till ansökan ska ett personligt brev bifogas. Ett antal kallas till intervju. Ur denna grupp erbjuds sedan några en plats och andra en reservplats.

Om fler söker än det finns platser på utbildningen görs ett urval. Urvalet görs utifrån lämplighet i form av tidigare studier, arbetslivserfarenhet, personlig mognad och personlig lämplighet för utbildningen.

I SAMARBETE MED

Polisen

VÄLKOMMEN ATT PROVA PÅ

Prova på Strömbäcks folkhögskola för en dag

Vill du veta mer om hur det är att läsa Polisförberedande på Strömbäcks? Du är varmt välkommen att hälsa på oss! Det här bjuder vi på:

  • Bussbiljett Umeå-Strömbäck tur och retur.
  • Medverka på en eller flera lektioner.
  • En fadder som följer dig under dagen.
  • Gratis lunch.
  • En pratstund med din kursföreståndare.
  • Spana in internatboendet.

Skicka ett mail till kursföreståndare lars.i.johansson@strombacksfolkhogskola.se för att boka din prova-på-dag.

FRÅGOR OCH SVAR

En genomförd polisförberedande utbildning ger ingen platsgaranti på Polisutbildningen. Men du har med stor sannolikhet ökat dina chanser att komma in.

Det kan du absolut. Om du är nyfiken på polisyrket men inte är säker på om det är rätt för dig kan Polisförberedande vara ett bra alternativ. Under året får du lära dig mer om polisens uppdrag och verksamhet och det är så klart valfritt vilken väg du väljer efter utbildningen. Utbildningen ger dig också goda förutsättningar att arbeta inom säkerhetsbranschen eller kriminalvården.

Det finns möjlighet att bo på skolan i mån av ledig plats. Läs mer om att bo på skolan.

TIDIGARE DELTAGARE

KURSINNEHÅLL POLISFÖRBEREDANDE

Utbildningens kursinnehåll är framtaget för ge de kunskaper och färdigheter som efterfrågas vid ansökan till Polisutbildningen.

SAMHÄLLSKUNSKAP OCH POLISHISTORIA

Varför har vi egentligen samhällen och är landsgränser legitima? Har staten ett våldsmonopol och hur har polisens roll förändrats genom tiderna?

– Samhällsfilosofi
– Polisens ställning i samhället
– Polisen förr och nu

KOST OCH TRÄNING

För att klara antagningen krävs en god fysik. Momentet löper över hela läsåret.

Praktiska övningar polisverksamhet

Vår utbildning genomförs i samarbete med Polisen i Umeå samt Polisutbildningen vid Umeå universitet. Det innebär att många poliser är gästlärare hos oss och att man som deltagare på vår utbildning får vara med som figurant när Polisutbildningen har praktiska övningar.

POLISEN OCH JURIDIKEN

Hur fungerar det svenska rättsväsendet och vad är egentligen polisens roll i det hela?

– Rättsteori
– Det svenska rättsväsendet
– Polisens organisation
– Polisens maktbefogenheter

SPRÅKKUNSKAP

Språket har stort fokus under utbildningens olika moment.

– Språkfilosofi
– Formellt språk
– Språk som identitet
– Språket i det mångkulturella samhället
– Språk som makt

SOCIOLOGI

Hur kan vi förstå människors handlingar och vem begår egentligen brott?

– Teorier om kriminalitet
– Riskfaktorer
– Sociologisk forskning

KRIMINALITET OCH BROTTSSTATSTIK

Kriminalitet är något som ofta diskuteras i samhällsdebatten. Men vad säger egentligen statistiken?

– Statistik och sätt att mäta kriminalitet
– Kriminalitetens omfattning och förändring
– Samhällsdebatt omkring kriminalitet

RESA TILL FJÄLLEN

Läsåret börjar vanligtvis med en gemensam resa till Hemavan, där vi fjällvandrar och teambuildar gruppen.

VI SOM JOBBAR PÅ POLISFÖRBEREDANDE

Lars Johansson
LARS JOHANSSON
Kursföreståndare, lärare
Annika Holmström
ANNIKA HOLMSTRÖM
Lärare kost och träning
Mattias Sjöström
MATTIAS SJÖSTRÖM
Lärare
Tomas Rosengren
TOMAS ROSENGREN
Lärare

VI SAMARBETAR MED

Polisförberedande bedrivs i samarbete med Polisen och Polisutbildningen i Umeå.

Polisförberedande samarbetar även med Institutionen för psykologi vid Umeå universitet.