ESPORT

Esport lägger ner. Ingen ny antagning till höstterminen 2019.

FÖR DIG SOM VILL SATSA MOT TOPPEN I CS:GO

N N

Först i Sverige

Esport på Strömbäcks är Sveriges första heltidsutbildning i CS:GO.

N N

Fokus på både spel och personlig utveckling

Kursinnehållet består av en stor del speltid, men även annat som är viktigt för att du ska lyckas.

N N

Turneringar och studieresor

Vi besöker ett antal tävlingar och andra event under året.

FAKTA OM ESPORT

Spelar du CS:GO och har du som målsättning att kunna leva på ditt spelande? Esport på Strömbäcks ger dig mängder av spelträning men på schemat finns även annat som är viktigt för att du ska bli en framgångsrik spelare.

Under ditt år på Strömbäck kommer du  vara medlem i ett lag som tränar, åker på tävlingar och tävlar online. Coachning ges av tidigare spelare, både till dig som individ och till laget. Förutom mängdträning fokuserar undervisningen på strategi och analys.

En viktig del av utbildningen handlar om livet AFK. Ekonomi och kommunikation är exempel på yttre faktorer som är viktiga för en spelare. Du får även vägledning till att utveckla förmågor som underlättar lagsamarbete och alla deltagare medverkar i psykologsamtal. Även kost och hälsa står på schemat eftersom ergonomi och fysisk träning är viktigt för ett hållbart spelande.

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och vill gärna ha deltagare av olika kön.

Folkhögskola är en skolform som bygger på ett levande samspel mellan människor. Därför lägger vi på Strömbäcks Esport stor vikt vid aktiv närvaro i klassrummet och medverkan i gemensamma aktiviteter där deltagare från skolans alla utbildningar möts för att umgås och arbeta tillsammans. Vi ställer oss även bakom Svensk e-sports Code of Conduct.

Mål med utbildningen

Målet är att du som deltagare ska förbättra dina färdigheter i CS:GO samt utvecklas som både lagspelare och individ.

Efter utbildningen

Ett år på Strömbäcks Esport garanterar inte att du sedan kan försörja dig på att spela CS:GO. Men du har utvecklat dina förutsättningar att spela och att coacha andra spelare. Efter utbildningen kan du även arbeta gentemot företag och organisationer som är verksamma inom branschen.

Har du frågor?

Kontakta Astrid Marklund:
astrid.marklund@strombacksfolkhogskola.se

UTBILDNINGENS LÄNGD: 1 år

STUDIETAKT: 100%

STUDIESTÖD FRÅN CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

Du måste vara minst 18 år.

Studerande på Esport betalar en basavgift och en tilläggsavgift. Läsåret 2018/2019 är basavgiften 3935 kr och tilläggsavgiften 5000 kr per år. I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, viss kopiering, dryck till förmiddagsfikat, del av kostnader i samband med olika arrangemang på skolan samt vissa studiebesök. I tilläggsavgiften ingår anmälningsavgifter till de esportevenemang som är obligatoriska för utbildningen, bland annat Dreamhack. Undervisningen i sig är kostnadsfri.

Prisjusteringar görs inför varje nytt läsår. Full årsavgift tas ut även vid studieavbrott. Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig linjeföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

Vill du veta mer om avgifterna, kontakta ekonomiansvarig Håkan Ahlman.

Deltagarna håller med egen utrustning i form av dator med tillbehör och egen stol. En giltig försäkring för datorn bör finnas då skolans försäkring inte täcker privat egendom.

Läsåret 2018/2019

2018-08-20 – 2018-12-20
Uppehåll vecka 44.

2019-01-07 – 2019-05-29
Uppehåll vecka 10 och 16.

Studerande kan söka som lag eller som enskilda spelare. Till ansökan ska länkar till matcher bifogas.

Ett urval kallas till match mot de andra sökande enligt ett schema. Parallellt görs intervjuer med de sökande och vi ringer referenser. Ur denna grupp erbjuds sedan några en plats och andra en reservplats.

KURSINNEHÅLL ESPORT

Utbildningens fokus ligger på att du som deltagare ska bli en framgångsrik esportare med allt vad det innebär i och utanför spelet.

CS:GO

Den största delen av utbildningen innehåller spel i Counter Strike: Global Offensive. Undervisningen utgår från tre delar:
– Mängdträning
– Strategi
– Analys

AFK

För att ge deltagarna ett brett perspektiv på spel och spelkultur innehåller utbildningen även kursen Away from keyboard. AFK innehåller:
– Omvärldskunskap
– Normer och kultur inom spelvärlden
– Esportens förutsättningar i samhället
– Esportens utveckling
– Ekonomi
– Gruppmedvetenhet och ledarskap

KOST OCH HÄLSA

Ett par tillfällen i veckan ägnar sig deltagarna åt friskvård i form av lektioner i kost och hälsa. Innehållet är både teoretiskt och praktiskt:
– Kost och näringslära
– Anatomi
– Fysisk träning
– Sömn
– Massage
– Stresshantering

STUDIERESOR OCH TURNERINGAR

Ett antal studieresor görs under året. Läsåret 16/17 besökte vi Sweden Game Conference i Skövde, Dreamhack i Jönköping, Copenhagen Games i Köpenhamn och Birdie i Uppsala.

GÄSTFÖRELÄSARE

Gästföreläsare bjuds in som specialister under vissa utbildningsmoment.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM ESPORT

Studiemedel från CSN kan sökas från och med höstterminen det år du fyller 20. Innan dess får du studiebidrag (som i gymnasiet) samt inackorderingstillägg. Se www.csn.se

Alla som börjar på Esport erbjuds ett rum på skolan. Läs mer om att bo på skolan

Nej det är inte möjligt.

SAGT OM ESPORT

Strömbäcks Esport är en möjlighet att få erfarenheter som inte går att få någon annanstans. Varm, härlig miljö där målet för alla är enat och lärdom sprids mellan alla som är där. Förbered dig på det bästa året i ditt liv om du får chansen.

Niclas, Esport 2017/2018

VI SOM JOBBAR PÅ ESPORT

Annika Holmström
ANNIKA HOLMSTRÖM
Kursföreståndare och lärare i kursen Kost och hälsa

Utbildad dietist och hälsocoach och har ett stort intresse att inom esport lyfta sambandet mellan prestation och kost/träning.

Astrid Marklund
ASTRID MARKLUND
Lärare i kursen AFK

Är utbildad inom socialpsykologi samt gymnasielärare i ämnena samhällskunskap och historia. Har stort intresse för det sociala samspelet mellan individer, relationer inom grupper och hur kommunikation och reflektion kan användas som verktyg för att nå maximal prestation.

Petter Arvidsson
PETTER ARVIDSSON
Lärare CS:GO

Tidigare professionell CS 1.6-spelare med spelmeriter från både Europa och Asien. Med 20 års erfarenhet av lagspel i olika former hjäper Petter skolans lag att göra sitt bästa, både i vardagen och när det gäller.

Emilio Saldivia
EMILIO SALDIVIA
Resurs

Har spelat CS sen version 1.5 och följer spelets utveckling med spänning. Har ett stort intresse av hur feedback kan hjälpa spelare och lag att utvecklas.

SAGT OM ESPORT

Jag har alltid velat se hur långt jag kan gå i CS. Strömbäcks gav mig chansen att utvecklas, växa som person och jaga mina drömmar.

Arseny, Esport 2017/2018

VI SAMARBETAR MED

Esport samarbetar med Institutionen för psykologi vid Umeå universitet.