ALLMÄN KURS
NATURVETENSKAPLIGT
BASÅR

– Ger dig rätt behörighet för att plugga vidare
NN

Egen urvalsgrupp till högskolan

De som har studerat Allmän kurs på heltid under ett år utgör en egen urvalsgrupp vid ansökan till universitet eller högskola.

NN

Liten klass och samma lärare

På basåret har du och dina klasskamrater gemensamt schema, med återkommande lärare. Det betyder att deltagare och lärare känner varandra.

NN

Rofylld miljö

Strömbäcks ligger vid havet i utkanten av ett naturreservat, med fina vandringsleder. Det finns möjlighet att bo på skolan under tiden du studerar.

SÖK TILL VÅRTERMINEN 2021

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Drömmer du om att utbilda dig inom teknik eller naturvetenskap? Naturvetenskapligt basår ger dig möjlighet att komplettera din gymnasieutbildning med de kurser du saknar.

Basåret ger dig den behörighet som krävs för att utbilda dig till exempelvis ingenjör, läkare, veterinär, biolog eller kemist.

Utöver den lärarledda klassrumsundervisningen finns möjlighet att få extra stöd i dina studier i vår studieverkstad.

Egen urvalsgrupp till högskolan

Du som har läst Allmän kurs på folkhögskola har möjlighet att söka till universitet och högskola via den urvalsgrupp som heter folkhögskolegruppen. Det ger alltså ytterligare ett alternativ till att söka med dina gymnasiebetyg och/eller högskoleprov. Läs mer om folkhögskolans urvalsgrupp på folkhogskola.nu

Mål med utbildningen

Att du som studerar uppnår särskild behörighet för att studera vidare på högskola.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du läsa vidare på de högskoleutbildningar som kräver särskild behörighet.

Har du frågor?

Kontakta kursföreståndare Jesper Karlberg:
jesper.karlberg@strombacksfolkhogskola.se

UTBILDNINGENS LÄNGD: 1 år

STUDIETAKT: 100%.

STARTDATUM: Augusti. Du som är behörig i 1-kurserna kan påbörja utbildningen i januari, i mån av plats.

STUDIESTÖD FRÅN CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

För höstterminen: Matematik 2 eller motsvarande.

För vårterminen: Matematik 3, Fysik 1, Kemi 1 och Biologi 1.

Studerande på Allmän kurs Naturvetenskapligt basår betalar en basavgift. Läsåret 2019/2020 är basavgiften 3955 kr per år.

Från och med läsåret 2020/2021 delas basavgiften upp i två terminsavgifter. Läsåret 2020/2021 är basavgiften 1995 kr per termin.

I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, viss kopiering, dryck till förmiddagsfikat, del av kostnader i samband med olika arrangemang på skolan samt vissa studiebesök. Undervisningen i sig är kostnadsfri.

Prisjusteringar görs inför varje nytt läsår. Full årsavgift tas ut även vid studieavbrott (detsamma gäller terminsavgift från och med läsåret 2020/2021).  Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig linjeföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

Vill du veta mer om avgifterna, kontakta ekonomiansvarig Håkan Ahlman.

LÄSÅRET 2020/2021

2020-08-17 – 2020-12-18
Uppehåll vecka 44.

2021-01-07 – 2021-06-11
Uppehåll vecka 10 och 14.

Du som är behörig i 1-kurserna och Matematik 3 kan läsa ett halvt basår. Sista dagen att söka till vårterminen 2021 är den 29 november.

I ansökan skriver du en kortare text där du beskriver dig själv och dina mål med studierna. Saker som tas hänsyn till vid urvalsprocessen är till exempel din anledning till studier, tidigare studier, ambitioner, tidigare erfarenheter och samtal med referenser.

Heltidsstuderande har förtur framför de som vill läsa enstaka kurser.

VÄLKOMMEN ATT PROVA PÅ

Prova på Strömbäcks folkhögskola för en dag

Vill du veta mer om hur det är att läsa Naturvetenskapligt basår på Strömbäcks? Du är varmt välkommen att hälsa på oss! Det här bjuder vi på:

  • Bussbiljett Umeå-Strömbäck tur och retur.
  • Medverka på en eller flera lektioner.
  • En fadder som följer dig under dagen.
  • Gratis lunch.
  • En pratstund med din kursföreståndare.
  • Spana in internatboendet.

Skicka ett mail till kursföreståndare jesper.karlberg@strombacksfolkhogskola.se för att boka din prova-på-dag.

SÖK ALLMÄN KURS NATURVETENSKAPLIGT BASÅR

Välkommen att söka till Allmän kurs naturvetenskapligt basår med start i januari 2021.

Antagningsbesked

Det slutliga antagningsbeskedet skickas ut via epost senast den 9 december. Du har sju dagar på dig att svara på beskedet. Om du inte har möjlighet att lämna besked inom sju dagar ber vi dig höra av dig, så för vi en dialog kring detta.

Sen ansökan

Efter sista ansökningsdag finns det möjlighet att göra en sen ansökan, förutsatt att det finns lediga platser på utbildningen.

VIKTIGA DATUM 2020/2021

29
NOV

SISTA ANSÖKNINGSDAG
> Gör din ansökan här


9
DEC

ANTAGNINGSBESKED
Antagningsbesked med svarskrav skickas ut via epost.


16
DEC

SISTA SVARSDAG
Sista dagen att tacka ja eller nej till den erbjudna platsen.

MER OM ALLMÄN KURS NATURVETENSKAPLIGT BASÅR

Anpassa kursplanen

LÄS BARA DE KURSER DU BEHÖVER

Vet du redan vilken utbildning du vill läsa på högskolan? Och har du kanske redan en del av de kurser som krävs? Det är möjligt att anpassa din kursplan så att du bara behöver läsa de kurser du faktiskt behöver.

Studieverkstad på Strömbäcks

STUDIEVERKSTAD

I studieverkstaden får du det stöd du behöver för att klara dina studier. Här finns alltid personal på plats och har du ett problem så löser vi det tillsammans.

Naturreservat

NÄRA NATUREN

Strömbäcks folkhögskola ligger just utanför naturreservatet Strömbäck-Kont, och det finns en vandringsled som ansluter direkt från skolområdet. Här finns orörd skog, trolska sjöar, en populär badstrand och ett rikt djurliv.

Läs mer om Strömbäck-kont på Umeå kommuns hemsida

KURSINNEHÅLL

KURSER

Studieplanen utformas utifrån de kurser du behöver.

– Matematik 3 + 4
– Fysik 1 + 2
– Kemi 1 + 2
– Biologi 1 + 2

KURSER VÅRTERMINEN

– Matematik 4
– Fysik 2
– Kemi 2
– Biologi 2

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Du som studerar på Allmän kurs kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare.

Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyg på folkhögskola.nu.

Hur länge du studerar på Allmän kurs beror på dina förkunskaper och vad du har för målsättning med dina studier. Vanligtvis sker studierna under ett, två eller tre år.

Det finns möjlighet att bo på skolan i mån av ledig plats. Läs mer om att bo på skolan.

Nej, men du som får ett studieomdöme (du som studerar heltid i ett år) får en extra sökväg via folkhögskolekvoten. Läs mer om urvalsgrupper på Folkhögskola.nu

VI SOM JOBBAR PÅ NATURVETENSKAPLIGT BASÅR

Jesper Karlberg
JESPER KARLBERG
Kursföreståndare, lärare
Kristina Blomqvist
KRISTINA BLOMQVIST
Lärare
ÅSA SELLDÉN
Skolpräst och lärare
Johan Ågren
JOHAN ÅGREN
Lärare
SÖK TILL VÅRTERMINEN 2021