ALLMÄN KURS
NATURVETENSKAPLIGT
BASÅR

GER DIG RÄTT BEHÖRIGHET FÖR ATT PLUGGA VIDARE

N N

Samma klass och lärare

På basåret har du och dina klasskamrater gemensamt schema, med återkommande lärare. Det betyder att deltagare och lärare känner varandra.

N N

Rofylld miljö

Strömbäcks ligger vid havet i utkanten av ett naturreservat, med fina vandringsleder. Det finns möjlighet att bo på skolan under tiden du studerar.

N N

Egen urvalsgrupp till högskolan

De som har studerat Allmän kurs på heltid under ett år utgör en egen urvalsgrupp vid ansökan till universitet eller högskola.

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Drömmer du om att utbilda dig inom teknik eller naturvetenskap? Naturvetenskapligt basår ger dig möjlighet att komplettera din gymnasieutbildning med de kurser du saknar.

Basåret ger dig den behörighet som krävs för att utbilda dig till exempelvis ingenjör, läkare, veterinär, biolog eller kemist.

Utöver den lärarledda klassrumsundervisningen finns möjlighet att få extra stöd i dina studier i vår studieverkstad.

Mål med utbildningen

Att du som studerar uppnår särskild behörighet för att studera vidare på högskola.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du läsa vidare på de högskoleutbildningar som kräver särskild behörighet.

Har du frågor?

Kontakta kursföreståndare Jesper Karlberg:
jesper.karlberg@strombacksfolkhogskola.se

UTBILDNINGENS LÄNGD: 1 år

STUDIETAKT: 100%.

STARTDATUM: Augusti. Du som är behörig i 1-kurserna kan påbörja utbildningen i januari.
> Ansök här

STUDIESTÖD FRÅN CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

För höstterminen: Matematik 2 eller motsvarande.

För vårterminen: Matematik 3, Fysik 1, Kemi 1 och Biologi 1.

Studerande på Allmän kurs betalar en basavgift. Läsåret 2019/2020 är basavgiften 3955 kr per år. I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, viss kopiering, dryck till förmiddagsfikat, del av kostnader i samband med olika arrangemang på skolan samt vissa studiebesök. Undervisningen i sig är kostnadsfri.

Prisjusteringar görs inför varje nytt läsår. Full årsavgift tas ut även vid studieavbrott. Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig linjeföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

Vill du veta mer om avgifterna, kontakta ekonomiansvarig Håkan Ahlman.

Läsåret 2019/2020

2019-08-26 – 2019-12-20
Uppehåll vecka 44.

2020-01-07 – 2020-06-05
Uppehåll vecka 10 och 16.

Du som är behörig i 1-kurserna kan söka till vårterminen 2020, senast den 24 november.
> Ansök här

Ansökan till höstterminen 2020 öppnar i januari.

I ansökan skriver du en kortare text där du beskriver dig själv och dina mål med studierna. Saker som tas hänsyn till vid urvalsprocessen är till exempel din anledning till studier, tidigare studier, ambitioner, tidigare erfarenheter och samtal med referenser.

Heltidsstuderande har förtur framför de som vill läsa enstaka kurser.

MER OM ALLMÄN KURS NATURVETENSKAPLIGT BASÅR

Anpassa kursplanen

LÄS BARA DE KURSER DU BEHÖVER

Vet du redan vilken utbildning du vill läsa på högskolan? Och har du kanske redan en del av de kurser som krävs? Det är möjligt att anpassa din kursplan så att du bara behöver läsa de kurser du faktiskt behöver.

Studieverkstad på Strömbäcks

STUDIEVERKSTAD

I studieverkstaden får du det stöd du behöver för att klara dina studier. Här finns alltid personal på plats och har du ett problem så löser vi det tillsammans.

Naturreservat

NÄRA NATUREN

Strömbäcks folkhögskola ligger just utanför naturreservatet Strömbäck-Kont, och det finns en vandringsled som ansluter direkt från skolområdet. Här finns orörd skog, trolska sjöar, en populär badstrand och ett rikt djurliv.

Läs mer om Strömbäck-kont på Umeå kommuns hemsida

KURSINNEHÅLL

KURSER

Studieplanen utformas utifrån de kurser du behöver.

– Matematik 3 + 4
– Fysik 1 + 2
– Kemi 1 + 2
– Biologi 1 + 2

KURSER VÅRTERMINEN

Du som är behörig i 1-kurserna och bara behöver följande kurser kan göra en ansökan till vårterminen 2020.
> Ansök här

– Matematik 4
– Fysik 2
– Kemi 2
– Biologi 2

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Du som studerar på Allmän kurs kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare.

Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyg på folkhögskola.nu.

Hur länge du studerar på Allmän kurs beror på dina förkunskaper och vad du har för målsättning med dina studier. Vanligtvis sker studierna under ett, två eller tre år.

Det finns möjlighet att bo på skolan i mån av ledig plats. Läs mer om att bo på skolan.

Nej, men du som får ett studieomdöme (du som studerar heltid i ett år) får en extra sökväg via folkhögskolekvoten. Läs mer om urvalsgrupper på Folkhögskola.nu

VI SOM JOBBAR PÅ NATURVETENSKAPLIGT BASÅR

Jesper Karlberg
JESPER KARLBERG
Kursföreståndare, lärare
Kristina Blomqvist
KRISTINA BLOMQVIST
Lärare
kvadrat_asa_sellden_mw2
ÅSA SELLDÉN
Skolpräst och lärare
090 - 426 14
Johan Ågren
JOHAN ÅGREN
Lärare