ALLMÄN KURS
GRUNDSKOLENIVÅ

– För dig som inte har gått klart grundskolan
NN

För dig som är klar med SFI

NN

Små studiegrupper

NN

Studieverkstad med extra stöd

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Allmän kurs på grundskolenivå består av kurser som motsvarar svensk grundskola. Avklarade studier ger möjlighet att fortsätta studera på gymnasienivå.

På Strömbäcks läser du ämnen som matematik, svenska som andraspråk, samhällskunskap och engelska. Längden på utbildningen avgörs bland annat av dina tidigare grundskolekunskaper.

På Strömbäcks försöker vi möta dina behov av stöd, och ge dig den hjälp du behöver för att klara dina studier. I studieverkstaden finns alltid personal som hjälper till då det behövs.

Mål med utbildningen

Att du som studerar uppnår behörighet för att studera vidare på yrkesutbildning eller studier på gymnasienivå.

Efter utbildningen

När du klarat av kurserna på grundskolenivå kan du fortsätta läsa Allmän kurs på gymnasienivå. Du kan också söka till en yrkesutbildning. På Strömbäcks folkhögskola kan du till exempel utbilda dig till Undersköterska.

Har du frågor?

Kontakta kursföreståndare, Anna Valbäck eller Frida Eliasson:

anna.valback@strombacksfolkhogskola.se

frida.eliasson@strombacksfolkhogskola.se

UTBILDNINGENS LÄNGD: 1-3 år

STUDIETAKT: 100%. Vid behov kan annan studietakt diskuteras.

STARTDATUM: Augusti och januari.

STUDIESTÖD FRÅN CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

Du ska ha gått klart SFI eller ha motsvarande kunskaper.

Studerande på Allmän kurs betalar en basavgift. Läsåret 2019/2020 är basavgiften 4020 kr per år.

Från och med läsåret 2020/2021 delas basavgiften upp i två terminsavgifter. Läsåret 2020/2021 är basavgiften 1995 kr per termin.

I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, viss kopiering, dryck till förmiddagsfikat, del av kostnader i samband med olika arrangemang på skolan samt vissa studiebesök. Undervisningen i sig är kostnadsfri.

Prisjusteringar görs inför varje nytt läsår. Full årsavgift tas ut även vid studieavbrott (detsamma gäller terminsavgift från och med läsåret 2020/2021).  Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig linjeföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

Vill du veta mer om avgifterna, kontakta ekonomiansvarig Håkan Ahlman.

Läsåret 2019/2020

2019-08-26 – 2019-12-20
Uppehåll vecka 44.

2020-01-07 – 2020-06-05
Uppehåll vecka 10 och 16.

LÄSÅRET 2020/2021

2020-08-17 – 2020-12-18
Uppehåll vecka 44.

2021-01-07 – 2021-06-11
Uppehåll vecka 10 och 14.


Sista ansökningsdag har passerat. Om vi har platser kvar vid kursstart öppnar vi ansökan igen i augusti.

Efter ansökan blir du kontaktad av oss och du får göra ett språktest, för att se att du har kunskaper som motsvarar SFI på D-nivå.

Om du har frågor kring antagningen kan du kontakta Anna Valbäck:

anna.valback@strombacksfolkhogskola.se
090 – 426 00

VÄLKOMMEN ATT PROVA PÅ

Prova på Strömbäcks folkhögskola för en dag

Vanligtvis hade du som är nyfiken på Allmän kurs varit välkommen att medverka på en skoldag med våra deltagare. Men just nu bedriver vi all undervisning på distans på grund av coronaviruset. Därför erbjuder vi det här istället:

  • Chatta med våra lärare.
  • Medverka på en lektion via Zoom.
  • Virtuell visning av skolan och lokalerna.
  • Fysiskt besök på skolan.

Skicka ett mail till kursföreståndare anna.valback@strombacksfolkhogskola.se för att boka din prova-på-aktivitet.

FILMEN OM ALLMÄN KURS

Anna och Frida berättar om Allmän kurs, och visar dig runt på skolan. Just nu är det inga deltagare på skolan på grund av coronaviruset, men vi hoppas på det vanliga myllret av deltagare till hösten. Välkommen med din ansökan!

MER OM ALLMÄN KURS GRUNDSKOLENIVÅ

Studieverkstad på Strömbäcks

STUDIEVERKSTADEN

I studieverkstaden får du extra hjälp med dina studier. Du kan få hjälp med svenska, men även med andra ämnen som engelska och matte. I studieverkstaden arbetar både lärare och resurser (personal som ger extra stöd).

FOLKHÖGSKOLESPÅRET

Strömbäcks medverkar i Folkhögskolespåret. I filmen möter du några av de elever som läser hos oss.

KURSINNEHÅLL ALLMÄN KURS GRUNDSKOLENIVÅ

KURSER

– Svenska som andraspråk grund
– Samhällskunskap grund
– Matematik grund
– Engelska grund
– Historia grund

TILLVAL

– Idrott
– Musik/instrument
– Musik/kör
– Skapande
– Teckenspråk

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Ja det kan vara möjligt. Vi gör ett test för att kontrollera att du har förutsättningar att klara utbildningen.

Det är individuellt. Din kunskapsnivå bedöms hela tiden utifrån dina resultat i skolan.

Ja, men bara på kvällar, helger och lov. Du måste vara i skolan måndag – fredag.

Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen. Efter Allmän kurs på grundskolenivå får du ett intyg som beskriver innehållet i studierna. Om du har nått upp till en nivå motsvarande årskurs 9 (och läst svenska, engelska, matematik och samhällskunskap motsvarande årskurs 9) intygar skolan att du har förutsättning att tillgodogöra dig studier på gymnasienivå.

Det finns möjlighet att bo på skolan i mån av ledig plats. Läs mer om att bo på skolan.

VI SOM JOBBAR PÅ ALLMÄN KURS GRUNDSKOLENIVÅ

Anna Valbäck
ANNA VALBÄCK
Kursföreståndare, lärare
kvadrat_Frida_Eliasson_mw2
FRIDA ELIASSON
Kursföreståndare, lärare
Jenny Eriksson
JENNY ERIKSSON
Lärare
Jenny Fundell
JENNY FUNDELL
Resurs
Jonas Holmström
JONAS HOLMSTRÖM
Integrationspedagog och musiklärare
Jonas Hällgren
JONAS HÄLLGREN
Resurs
Jesper Karlberg
JESPER KARLBERG
Lärare
Thomas Karlsson
THOMAS KARLSSON
Lärare
Victoria Mannelqvist
VICTORIA MANNELQVIST
Resurs
Astrid Marklund
ASTRID MARKLUND
Lärare
Aina Olsson
AINA OLSSON
Lärare
kvadrat_asa_sellden_mw2
ÅSA SELLDÉN
Skolpräst och lärare
kvadrat_Christina_Uvegard_mw2
CHRISTINA UVEGÅRD
Lärare