ALLMÄN KURS
FOKUS
GRUNDSKOLENIVÅ

– Bättre förutsättningar för dina studier
NN

Trygg och anpassad miljö

Vi har ett gemensamt hemklassrum där varje deltagare studerar efter sitt individuella schema. Här har alla en egen avskärmad och lugn studieplats.

NN

Strukturstöd

I skolan finns både lärare och socialpedagoger som hjälper till  att strukturera lektionerna. Socialpedagogerna finns även  med som stöd på raster och vid lunch.

NN

Boendestöd

För de som bor på internatet finns socialpedagogerna med under veckodagarna från morgon till kväll. Vi erbjuder hjälp med vardagsrutiner såsom mat, handling, träning och andra aktiviteter.

NN

Alternativ för hemmasittare

Tack vare vår unika utbildningsform är Strömbäcks folkhögskola ett mycket bra alternativ för hemmasittare och deltagare med NPF.

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Allmän kurs fokus är ett alternativ för dig som inte har gått klart grundskolan. Här finns stora möjligheter att anpassa skoldagen utifrån dina behov.

För att skapa förutsägbarhet finns det en övergripande struktur, som bland annat innebär att du alltid möter samma lärare och samma studiegrupp. Studiegruppen har ett eget hemklassrum med avskärmade studieplatser.

Schemat består av arbetspass istället för lektioner i bestämda ämnen. Det betyder att du kan arbeta där du befinner dig, och inte riskerar att halka efter om du exempelvis blir sjuk. Det medför också att det är möjligt att studera på deltid, och bara gå i skolan vissa veckodagar. Arbetspassen varvas med rast eller promenad i Strömbäcks vackra omgivning.

Klassrummet är anpassat för att erbjuda olika typer av arbetsplatser. Förutom dina lärare finns det också en socialpedagog som hjälper dig att planera och genomföra dina studier.

Det finns möjlighet att bo på skolan för den som vill, och i boendet ingår frukost och lunch alla dagar som det bedrivs undervisning. Under veckodagarna arbetar socialpedagoger på internatet innan och efter skoltid.

På skolan finns kurator och skolpräst för dig som behöver prata med någon.

Alternativ för hemmasittare

Allmän kurs fokus kan vara ett alternativ för dig som delvis eller inte alls går i skolan längre. Folkhögskola är en unik utbildningsform, där det finns goda möjligheter att göra anpassningar utifrån deltagarnas förutsättningar och erfarenheter. Det betyder att jämfört med den vanliga grundskolan så ser skoldagen annorlunda ut. Dessutom läser du inte lika många ämnen som du gör i vanliga grundskolan.

Du som är under 18 år

Om du är under 18 år, så måste din hemkommun betala för utbildningsplatsen. Du behöver själv ta kontakt med utbildningsförvaltningen i din kommun för att få klartecken.

Mål med utbildningen

Att du som studerar uppnår behörighet för att studera vidare på gymnasienivå på folkhögskola.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du läsa vidare på Allmän kurs gymnasienivå på folkhögskola. Det finns också vissa yrkesutbildningar som du kan söka till.

Har du frågor?

Kontakta kursföreståndare Anna Valbäck:
anna.valback@strombacksfolkhogskola.se

UTBILDNINGENS LÄNGD: 1-3 år

STUDIETAKT: Individuellt.

STARTDATUM: Augusti.

STUDIESTÖD FRÅN CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

AKTIVITETSERSÄTTNING: Du som är över 19 år och har en funktionsnedsättning kan söka “aktivitetsersättning vid förlängd skolgång”. Läs mer på försäkringskassan.se

ÄMNEN:  Svenska, Engelska, Matematik, Samhällskunskap.

Du ska vara minst 16 år gammal och ha gått minst sex år i grundskolan.

Du ska vara drogfri sedan en tid tillbaka och bedömas kunna följa undervisningen.

Studerande på Allmän kurs betalar en basavgift. Läsåret 2023/2024 är basavgiften 2150 kr per termin.

I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, dryck till förmiddagsfikat och gemensamma måltider i samband med olika arrangemang på skolan. Undervisningen i sig är kostnadsfri.

Prisjusteringar görs inför varje ny termin. Full terminsavgift tas ut även vid studieavbrott. Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig kursföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

LÄSÅRET 2023/2024

2023-08-21 – 2023-12-21
Uppehåll vecka 44.

2024-01-08 – 2024-06-05
Uppehåll vecka 10 och 14.

> Ansök nu

Efter ansökan blir du kontaktad av oss för att boka in ett studiebesök på skolan. Vid studiebesöket får du bekanta dig med skolan och vi pratar om din tidigare skolgång, och om hur dina förutsättningar ser ut.

Saker som tas hänsyn till vid urvalsprocessen är till exempel din anledning till studier, tidigare studier, ambitioner, tidigare erfarenheter och samtal med referenser.

Om vi har fler sökande än lediga platser så har heltidsstuderande förtur framför de som vill läsa enstaka kurser.

MER OM ALLMÄN KURS FOKUS

Tjorven skolhund

Möt Tjorven – skolhund med nos för lärande

När du studerar på Allmän kurs fokus har du möjlighet att möta skolans lurvigaste medarbetare. Tjorven är utbildad skolhund och kan till exempel lyssna när du läser.

> Läs mer om Tjorven

Tillval

För de deltagare som önskar finns det möjlighet att välja ett extra tillval. Där erbjuds musik, skapande och teckenspråk.

Allmän kurs fokus, Photo by Allef Vinicius (ig: @seteales) on Unsplash

Fokus på gymnasienivå

När du har klarat dina studier på grundskolenivå kan du läsa vidare på folkhögskola på gymnasienivå.

> Läs mer om Allmän kurs fokus gymnasienivå

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

  • Du som är eller har varit hemmasittare.
  • Du som har en neuropsykiatrisk funktionsvariation.
  • Du som känner att det är viktigt att känna en trygghet i gruppen och på skolan.
  • Du som känner att du behöver extra struktur och stöd med skolarbetet.

Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Du som studerar på Allmän kurs kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare.

Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyg på folkhögskola.nu.

Det finns möjlighet att bo på skolan i mån av ledig plats. Läs mer om att bo på skolan.

ÄMNEN ALLMÄN KURS FOKUS GRUNDSKOLENIVÅ

ÄMNEN

– Svenska
– Engelska
– Matematik
– Samhällskunskap

EXEMPEL PÅ SCHEMA

Schemat är ett exempel, och kan anpassas utifrån deltagarens behov.

 

Schema

VI SOM JOBBAR PÅ ALLMÄN KURS FOKUS

Anna Valbäck - Personalbild
ANNA VALBÄCK
Kursföreståndare, lärare
Kristina Blomqvist
KRISTINA BLOMQVIST
Lärare
Pia Kollberg - Personalbild
PIA KOLLBERG
Socialpedagog
kvadrat_carina_nilsson
CARINA NILSSON
Socialpedagog
kvadrat_Christina_Uvegard_mw2
CHRISTINA UVEGÅRD
Lärare
Tjorven
TJORVEN
Skolhund