Strömbäcks folkhögskola

Socialpedagog/resurspedagog

Som socialpedagog har du ett viktigt uppdrag i att utifrån deltagarnas individuella behov skapa trygghet och delaktighet. Vi söker dig som har utbildning och erfarenhet som Socialpedagog, lärarassistent, elevassistent eller annan utbildning som bedöms likvärdig.

Strömbäcks folkhögskola ligger ca 20 km söder om Umeå och är en stiftelse vars huvudmän är EFS i Västerbotten samt Svenska kyrkan.

Vi har en Allmän kurs där man kan läsa in gymnasiekompetens, men har sedan några år tillbaka också satsat på en inriktning av Allmän kurs kallad Fokus, som inriktar sig mot deltagare med olika typer av NPF/Autism/psykisk ohälsa och hemmasittande, som bedrivs både på grundskole- och gymnasienivå. Vi har också ett Naturvetenskapligt basår, förberedande Polisutbildning, Undersköterskeutbildning samt Musikalakademien, totalt ca 180 deltagare.

Vi utgår från varje persons behov och möjligheter och försöker möta dem så allsidigt som möjligt.

I kombination med små grupper där alla blir sedda, trivsamma lokaler och natursköna omgivningar ger det de bästa förutsättningarna för goda studieresultat. Vi vill också stimulera människor till formulering av livsfrågor och utifrån kristna värderingar och tankar kring varje människas lika värde erbjuda en pedagogisk miljö som stimulerar till personlig utveckling, en skapande verksamhet och ett ansvarstagande.

Vi söker dig som har utbildning och erfarenhet som Socialpedagog, lärarassistent, elevassistent eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Erfarenhet inom NPF/Autism-spektrat är meriterande.

Som socialpedagog har du ett viktigt uppdrag i att utifrån deltagarnas individuella behov skapa trygghet och delaktighet. Vi har ett internatboende där flera av deltagarna i din grupp kommer att bo och du får vara ett stöd för deltagaren när det gäller att få vardag och fritid att fungera, i sociala situationer såväl som i skolarbetet. Du har en positiv människosyn, är engagerad och trygg i dig själv, kan ta egna initiativ och vill utveckla verksamheten i samspel med övriga anställda.

Vi tror att du har förmågan att se möjligheter och är en ansvarskännande person som tycker det är roligt med utmaningar, respekterar deltagarnas olikheter och kan individanpassa.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Du kommer att tillsammans med pedagoger och kurator arbeta med gruppen Fokus grund i åldrarna 16 år och uppåt. Arbetet delas mellan två personer som kommer att växla mellan förmiddags- och eftermiddags/kvällsarbete

Deltagarna är i centrum i vår verksamhet och vårt jobb är att ge de bästa förutsättningarna för en meningsfull framtid för dem. Tjänsten tillträdes 9 augusti. Provanställning tillämpas.

Om anställningen

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Omfattning: Deltid 75%
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Antal jobb: 2

Arbetslivserfarenhet

Krav:  Behandlingsassistent/Socialpedagog 2-4 års erfarenhet

Utbildning

Krav: Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom Socialt arbete och omsorg

Sök tjänsten – senast den 30 juni

Skicka din ansökan via mejl till berith.sonning@strombacksfolkhogskola.se

Kontaktpersoner

Berith Sonning, Biträdande rektor
berith.sonning@strombacksfolkhogskola.se