Utbildning till undersköterska

Strömbäcks utbildning till Undersköterska gäller för anställningsbarhet

Tidigare i april mottog vi den glada nyheten att Vård- och omsorgscollage regionala styrgrupp har beslutat att folkhögskolans betygsdokument ska gälla för anställningsbarhet inom vård och omsorg i Västerbotten. Eva Sundqvist Dahne, som är kursföreståndare på utbildningen Undersköterska, berättar mer.

Eva Sundqvist Dahne
Eva Sundqvist Dahne, kursföreståndare på Undersköterska.

Folkhögskolans betygsdokument ska alltså gälla för anställningsbarhet inom vård och omsorg i Västerbotten. Vad innebär egentligen det här?

Det innebär att våra deltagare efter utbildningen kan söka jobb och arbeta som undersköterskor inom kommun och landsting i Västerbotten. Beslutet visar att vår utbildning är likvärdig andra undersköterskeutbildningar. En kvalitetsstämpel, med andra ord.

På vilket sätt är det annorlunda att läsa till undersköterska på Strömbäcks jämfört med exempelvis komvux på distans?

Vi arbetar med en sammanhållen grupp som läser de flesta ämnena tillsammans och har ett eget hemklassrum. Deltagarna lär känna varandra, vilket skapar en trygghet som främjar lärande och utveckling. Gruppen blir en resurs där alla bidrar med sina erfarenheter och stärker varandra. Deltagarna har dessutom möjlighet att bo på skolans internat, vilket en del väljer att göra.

– Innehållsmässigt är vi en bred utbildning, där en fördjupning sker inom både äldreomsorg och akutsjukvård. Det gör att deltagarna kan prova på olika inriktningar innan det är dags att ge sig ut i yrkeslivet.

Skolans första årskull med studerande till undersköterska har just kommit tillbaka från en fem veckor lång praktik. Hur har de haft det?

Det har varit lärorikt, utmanande och meningsfullt. De flesta har gjort praktik på olika äldreboenden, och några har varit inom hemtjänsten. De har fått omsätta sina kunskaper praktiskt, och fått en bekräftelse på att de har lärt sig mycket under sin första tid på skolan.   

Läs mer om Undersköterska