Photo by Annie Spratt on Unsplash

VÄGLEDARDAGEN

Vägledardagen är tyvärr inställd, på grund av för få anmälda.

Tid: Torsdag 12 mars klockan 9.00-15.00
Plats: Strömbäcks folkhögskola. Hitta hit
Pris: 395 kr ink moms. Lunch ingår.
Anmälan: Senast fredag 6 mars.
Övernattning: Boka här

Har du frågor om dagen? Kontakta Maria Wikdahl:
maria.wikdahl@strombacksfolkhogskola.se
070 – 527 53 96

Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända 

PROGRAM

09.00 Registrering och kaffe


09.20 Välkommen
Lars Johansson, rektor på Strömbäcks folkhögskola.


09.30 Lärdomar om lärande i studie- och yrkesvägledande samtal
Vägledning med nyanlända sätter ljuset på generella utmaningar i vägledningssamtal och i synnerhet på hur vägledare arbetar med lärande i sina samtal. Föreläsningen belyser utmaningar, språk och möjliga strategier avseende lärande i vägledningssamtal utifrån forskning om samtal med nyanlända. Deltagarna ges möjlighet att reflektera kring sin egen praktik under föreläsningen.

Åsa Sundelin är lektor vid institutionen för pedagogik och didaktik, samt programansvarig för studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet. På uppdrag av Skolverket har hon skrivit tre artiklar som syftar till att stödja vägledares arbete med nyanlända: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/vagledning-av-nyanlanda-i-skolan


11.00 Vadå folkhögskola?
Berith Sonning, Studierektor på Strömbäcks folkhögskola, om folkhögskolan som utbildningsform.


11.45 Allmän kurs fokus
Ger hemmasittare bättre förutsättningar att lyckas med sina studier.
Jenny Eriksson, kursföreståndare Strömbäcks folkhögskola. Läs mer om Allmän kurs fokus


12.00 Lunch
Meddela eventuell specialkost vid anmälan.


13.00 Det vägledande samtalet med personer med funktionsvariation
Föreläsningen kommer beröra hur man kan strukturera samtalssituationen för personer med funktionsvariationer, samt hur man kan använda sig av tydliggörande pedagogik för att underlätta för personer med NPF. En introduktion till de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna kommer att ges.

Linda Gjertsson är psykolog och specialist i neuropsykologi. Linda har KBT-inriktning och 20 års erfarenhet från vuxenpsykiatrin. Läs mer om Linda Gjertsson


14.30 Tjorven, blivande skol/terapihund
Matte Anna Valbäck berättar om hur en skolhund kan hjälpa elever.


14.50 Avslutning