Photo by Bill Oxford on Unsplash

21 februari: Nyanlända och hemmasittare – samverkansträff

Hur kan vi hitta lösningar för dem som riskerar att hamna utanför?

Vi tror på samverkan, på både kort och lång sikt. Vägen till målet ser olika ut, men när olika aktörer arbetar tillsammans når vi de bästa resultaten. Vi bjuder därför in dig som arbetar inom kommun, region, utbildning, arbetsförmedling och idéeburna organisationer till en dag med tankar, idéer och goda exempel på hur utanförskapet kan brytas.

Tid: Fredag 21/2 klockan 10.00-15.00

Plats: Strömbäcks folkhögskola

Anmälan senast fredag 7/2 till
konferens@strombacksfolkhogskola.se

Välkommen!

Lars Johansson
Rektor Strömbäcks folkhögskola

Har du frågor om dagen? Kontakta Jonas Holmström:
jonas.holmstrom@strombacksfolkhogskola.se
070 – 625 97 73

PROGRAM

10.00
Drop in med kaffe.

10.30
Samling i Hyttmästaren.

  • Rektor Lars Johansson och Studierektor Berith Sonning hälsar välkomna.
  • Speedmeeting – alla deltagare möter varandra.
  • Folkhögskola som Arena för Metodutveckling med Nyanlända – Jonas Holmström och Anna Valbäck, projektledare FAMN.
  • Tjorven – lurvig pedagog med med uppdrag att stimulera till lärande.
  • Allmän fokus – ger hemmasittare bättre förutsättningar att lyckas. Jenny Eriksson, kursföreståndare.

12.00
Lunch (meddela eventuell specialkost).

13.00
Samtal utifrån aktuella ämnen. Kaffe serveras vid 14.00.

  • Nyanländas situation kring utbildning, praktik/arbete.
  • Hemmasittare/Unga med NPF.
  • Hur kan vi samverka på lång och kort sikt för
    dessa målgrupper?

14.45
Sammanfattning och avslutning.

Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända