Politikerutfrågning på Strömbäcks

Den 6 september hade vi en politikerutfrågning på Strömbäcks folkhögskola där flera toppolitiker i Västerbotten närvarade. Fokus låg på frågor kring klimatet, energi och kriminalitet. För oss är demokrati viktigt och därför vill vi ge deltagare, personal och övriga chansen att vara politiskt delaktig.

Moderator (debattledare) var Strömbäcks tidigare journalistiklärare Bertholof Brännström.

Ett stort tack riktar vi till alla politiker som kunde komma, vår lärare Lars Johansson som styrt ihop allting och Bertholof som ställde upp som moderator. Inte minst vill vi tacka publiken som närvarade och bidrog med superbra frågor till politikerna.