Journalistutbildningen

Journalistutbildningen pausar efter 41 framgångsrika år

Allt färre sökande och svårigheter att få ihop en full klass med kvalificerade studenter. Det gör att Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå nu pausar sin journalistutbildning.

Skolan har framgångsrikt utbildat journalister sedan 1977, alltså i hela 41 år. Många av studenterna har i dag synliga och tunga positioner på Sveriges stora redaktioner – på SVT bland annat nyhetsankaret på Rapport, Katarina Sandström och programledaren Micke Leijnegard, på TV4 exempelvis programledaren Linda Lindorff. Expressens Mellanöstern-korrespondent Kassem Hamadé har också gått på Strömbäck.

Uppräkningen av nationella mediekändisar med bakgrund på journalistlinjen skulle kunna bli lång.
– Men det är framför allt lokalt och regionalt vi under alla år försörjt både tidningar, radio och TV med duktiga journalister. En väldigt stor del av dem som jobbar på Umeå-redaktionerna har lärt sig yrket på Strömbäcks folkhögskola, säger rektor Lars Johansson.

Men nu är det alltså över, i alla fall tills vidare. När ansökningstiden för höstens journalistkurs gick ut, var antalet sökande för lågt för att man skulle kunna få ihop en full klass av kvalificerade deltagare.
– Vi vill inte riskera kvaliteten på utbildningen och har därför valt att inte starta en ny etta i höst. De som redan gått ett år fortsätter däremot med sitt andra år som planerat, säger Lars Johansson.

Orsakerna till det sedan flera år fallande söktrycket är flera, menar journalistlinjens föreståndare Bertholof Brännström. Dels den strukturomvandling som hela mediebranschen tvingats genomgå med kraftigt krympta redaktioner, dels explosionen av nya informationskanaler, inte minst sociala medier, som skakat om de traditionella mediernas affärsmodeller.
– Det har inneburit att alldeles för många nyutbildade journalister har slagits om allt färre jobb, med en stigande arbetslöshet som följd. Arbetsförmedlingens prognos för journalistyrket har därför sett väldigt dyster ut, säger Brännström som säger sig förstå folkhögskoleledningens beslut.

Samtidigt som han sörjer att journalistlinjens tid nu tycks vara över.
– Branschens dödsvånda verkar ha vänt och här i Umeå har så gott som samtliga redaktioner haft svårt att hitta vikarier i sommar. Det gör det extra svårt att pausa utbildningen. Kanske kan vi komma igen om något år, säger han.

Mer info
Rektor Lars Johansson, 070-550 6263
Linjeföreståndare Bertholof Brännström, 070-266 1178