Photo by CDC on Unsplash

Informationen på denna sida uppdateras kontinuerligt.
Senaste uppdateringen: 21 sept 2021.

Information med anledning av coronaviruset

Från den 1 juni kan alla folkhögskolor och annan utbildning för vuxna åter bedrivas på plats, enligt besked från Regeringen. Skolan planerar därför för att starta höstterminen med undervisning på plats i skolans lokaler. Här följer skolans aktuella riktlinjer, som syftar till att minska risken för smitta på skolan.

VACCINERA DIG

Region Västerbotten rekommenderar att du vaccinerar dig. Genom att vaccinera dig minskar du risken att bli allvarligt sjuk. Du hjälper också till att minska smittspridningen och det ökar våra chanser att hålla skolan öppen.

Du som är fullt vaccinerad behöver inte stanna hemma ifall någon som du bor med (till exempel på internatet) får covid eller symtom på covid. Genom att vaccinera dig ökar du därför dina chanser att kunna delta i undervisningen.

Alla som är födda 2005 eller tidigare erbjuds nu vaccination och kan boka tid.

> Boka din tid för vaccination 

RIKTLINJER SOM GÄLLER ALLA, ÄVEN DIG SOM HAR TAGIT VACCIN

  • Stanna hemma om du har symtom. Provta dig efter ett dygn och följ de rekommendationer som ges av 1177 Vårdguiden.
  • Om ditt provsvar visar negativt kan du återgå till skolan när du är frisk, det vill säga när dina symtom (tex hosta och nysningar) är borta.
  • Om du har testat positivt för covid-19 ska du skicka ett mail till info@strombacksfolkhogskola.se och informera om detta. Skolan behöver veta för att kunna vidta eventuella åtgärder. Till exempel behöver vi meddela de personer du har varit nära i skolans lokaler. Vi kommer inte gå ut med namnet på den som är smittad.
  • Ärenden till receptionen ska göras genom luckan.
  • Undvik trängsel, välj en annan väg om du ser att många personer befinner sig på samma plats.
  • Följ de anvisningar som finns i restaurangen om att hålla avstånd.
  • Följ de allmänna råden om att hålla avstånd och att tvätta händerna ofta. Umgås gärna utomhus.

FÖR DIG SOM BOR PÅ INTERNATET

  • Stanna på ditt rum om du får symtom. Efter ett dygn med kvarstående symtom ska du göra en provtagning för covid-19. 
  • Om du har symtom ska du skicka ett mail till info@strombacksfolkhogskola.se och informera om detta. Skolan behöver veta för att kunna vidta åtgärder.
  • Vid bekräftad smitta på internatet ska alla boende i huset (som inte är fullt vaccinerade eller redan har haft bekräftad covid-19) stanna hemma i sju dagar från dagen den som blev sjuk lämnade prov. Detta är reglerna som gäller för Region Västerbotten. Läs mer på 1177 Vårdguiden

SMITTSPÅRNING VID BEKRÄFTAD SMITTA PÅ SKOLAN

Den som har fått ett positivt provresultat får information av smittskydd gällande smittspårning. Det är smittskydds aktuella riktlinjer som avgör vilka som behöver testa sig.

KONTAKTPERSONER

Övergripande frågor

LARS JOHANSSON
Rektor
090-426 12, 070-550 62 63
lars.johansson@strombacksfolkhogskola.se

Kök och internat

ÅSA GRANATH
Restaurangchef
090 – 426 22
asa.granath@strombacksfolkhogskola.se

Stöd och samtal

JOHANNA VIBERG
Kurator
johanna.viberg@strombacksfolkhogskola.se

ÅSA SELLDÉN
Kurator
asa.sellden@strombacksfolkhogskola.se