Photo by CDC on Unsplash

Informationen på denna sida uppdateras kontinuerligt.
Senaste uppdateringen: 22 januari 2021.

Information med anledning av coronaviruset

Från och med måndag den 25 januari återgår skolan till att bedriva närstudier. I samband med detta införs ett antal corona-anpassningar för att undvika trängsel, samt att undvika att olika studiegrupper möts.

Olika anpassningar gällande lokaler, fika- och lunchservering införs för respektive utbildning. Din kursföreståndare eller mentor kommer meddela vad som gäller för din studiegrupp. Det är bara Allmän kurs som äter i restaurangen och har tillgång till deltagarnas lunchrum. Övriga utbildningar äter på anvisad plats.

Alla som har särskilda skäl att inte vilja befinna sig på skolan ska kontakta sin kursföreståndare. Särskilda skäl kan vara att man själv eller någon närstående är riskgrupp. Stark oro kan också vara ett skäl. Det är deltagaren och kursföreståndaren som tillsammans kommer överens om en lösning.

Deltagare som vill ha samtalsstöd kan höra av sig via mail till Johanna Viberg (kurator) eller Åsa Selldén (skolpräst).

REGLER SOM GÄLLER ALLA

 • Stanna hemma om du har symtom. Provta dig efter ett dygn och följ de rekommendationer som ges av 1177 Vårdguiden.
 • Om du har testat positivt för covid-19 ska du meddela rektor Lasse, via mail eller telefon. Skolledningen behöver veta för att kunna vidta eventuella åtgärder. Till exempel behöver vi meddela de personer du har varit nära i skolans lokaler. Vi kommer inte gå ut med namnet på den som är smittad.
 • Skolans gympasal och gym är stängda.
 • Kursråd sker digitalt.
 • Tillval är inställt.
 • Välj den in- och utgång som är närmast ditt klassrum. Undvik huvudentrén.
 • Ärenden till receptionen ska göras genom luckan.
 • Undvik trängsel, välj en annan väg om du ser att många personer befinner sig på samma plats.
 • Begränsa din vistelse i skolans lokaler. Umgås gärna utomhus.
 • Undvik ärenden till restaurangen de tider som Allmän kurs äter där.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken, för alla som åker buss mellan klockan 7-9 samt 16-18.
 • Munskydd finns i receptionen för den som vill ha.

FÖR DIG SOM BOR PÅ INTERNATET

 • Frukost äts på internatet. En frukostlåda per hus hämtas i restaurangen. När frukosten tar slut hämtas påfyllning under lunchen.
 • Besök inte varandras hus. Umgås gärna men gör det utomhus.
 • Stanna på ditt rum om du får symtom. Meddela Johanna (johanna.viberg@strombacksfolkhogskola.se) att du har symtom. Du kommer få din mat levererad till huset. Efter ett dygn med kvarstående symtom ska du göra en provtagning för covid-19. Kontakta Johanna (johanna.viberg@strombacksfolkhogskola.se) om du behöver hjälp med provtagning.
 • Vid bekräftad smitta på internatet ska alla boende i huset stanna hemma i sju dagar från dagen den som blev sjuk lämnade prov. Om du själv nyligen har haft covid-19, behöver du inte stanna hemma. Detta är reglerna som gäller för Region Västerbotten. Läs mer på 1177 Vårdguiden

NYA SKÄRPTA NATIONELLA RÅD

Under perioden uppmanar vi alla att fortsätta följa de nya skärpta nationella råd som gäller: 

 • Begränsa ditt umgänge till en mindre grupp – umgås inte med dem som du vanligtvis inte träffar.
 • Avstå från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
 • Undvik inomhusmiljöer där människor samlas.
 • Håll en god handhygien.

> Läs de skärpta nationella råden på krisinformation.se

KONTAKTPERSONER

Övergripande frågor

LARS JOHANSSON
Rektor
090-426 12, 070-550 62 63
lars.johansson@strombacksfolkhogskola.se

Boende/internat

JOHANNA VIBERG
Internatansvarig
johanna.viberg@strombacksfolkhogskola.se

Kök

ÅSA GRANATH
Restaurangchef
090 – 426 22
asa.granath@strombacksfolkhogskola.se

Stöd och samtal

JOHANNA VIBERG
Kurator
johanna.viberg@strombacksfolkhogskola.se

ÅSA SELLDÉN
Skolpräst
asa.sellden@strombacksfolkhogskola.se