Photo by CDC on Unsplash

Informationen på denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.
Senaste uppdateringen: 25 juni 2020.

Information med anledning av coronaviruset

Vi är väldigt glada att få starta skolan som vanligt höstterminen 2020, men pandemin pågår fortfarande och det är därför viktigt att vi försöker begränsa smittspridningen så mycket som möjligt.

När skolan börjar kommer många människor tillsammans från olika delar av landet, så det är viktigt att iaktta försiktighet och hålla social distansering så långt det är möjligt.

Även om du inte är rädd för att bli sjuk själv, så ska du vara medveten om att det på skolan finns personer med nedsatt immunförsvar som vi försöker skydda. Därför är följande förhållningsregler viktiga att respektera:

  • Stanna hemma om du har feber, eller symptom som ont i halsen eller hosta. Du vet inte vilket virus du bär på. Meddela din mentor. Om du bor på internatet ska du meddela Johanna (internatansvarig) att du är sjuk, och du får maten levererad till ditt rum. Du som har symtom ska inte vistas i gemensamma kök eller lokaler.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Alltid innan
    du äter.
  • Handsprit finns utplacerad, använd den.

Deltagare som vill ha samtalsstöd kan kontakta kurator Johanna eller skolpräst Åsa. Kontakta dem via mejl så hör de av sig till dig.

FRÅGOR OCH SVAR

Stanna hemma tills du är frisk och symtomfri, och sedan ytterligare 48 timmar. Glöm inte att meddela Johanna (internatansvarig) när du är frisk igen. Om du har haft konstaterad covid-19 finns rekommendationer för när du kan träffa andra på 1177 Vårdguiden.

KONTAKTPERSONER

Övergripande frågor

LARS JOHANSSON
Rektor
090-426 12, 070-550 62 63
lars.johansson@strombacksfolkhogskola.se

Boende/internat

JOHANNA VIBERG
Internatansvarig
johanna.viberg@strombacksfolkhogskola.se

Kök

ÅSA GRANATH
Restaurangchef
090 – 426 22
asa.granath@strombacksfolkhogskola.se

Stöd och samtal

JOHANNA VIBERG
Kurator
johanna.viberg@strombacksfolkhogskola.se

ÅSA SELLDÉN
Skolpräst
asa.sellden@strombacksfolkhogskola.se