Photo by CDC on Unsplash

Informationen på denna sida uppdateras kontinuerligt.
Senaste uppdateringen: 11 november 2020.

Information med anledning av coronaviruset

Den 10 november infördes skärpta allmänna råd i Västerbotten för att minska smittspridningen av covid-19. Råden går ut på att alla ska träffa färre människor.

Vid en utbredd smittspridning på skolan kan vi behöva övergå till distansundervisning. Det vill vi undvika, och därför är det av yttersta vikt att de skärpta allmänna råden följs: 

 • Begränsa ditt umgänge till en mindre grupp – umgås inte med dem som du vanligtvis inte träffar.
 • Avstå från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
 • Undvik inomhusmiljöer där människor samlas.
 • Undvik icke nödvändiga resor.

Läs mer om de skärpta allmänna råd som nu gäller i Västerbottens län.

För deltagare på skolan betyder det bland annat:

 • Begränsa ditt umgänge till den studiegrupp du tillhör, och dem du bor med.
 • Tacka nej om du blir bjuden på fest.
 • Undvik trängsel och välj en annan väg ifall du ser att många människor redan befinner sig på samma plats. 
 • Undvik huvudentrén och välj den ingång till skolbyggnaden som är närmast ditt klassrum.
 • Hjälps gärna åt för att minska kontakten med andra. Ett exempel är att en deltagare hämtar kaffe i restaurangen till hela gruppen.

För att underlätta för deltagare att följa de allmänna råden har skolledningen beslutat att det schemalagda tillvalet och Café Strömbäck ställs in under perioden som de skärpta allmänna råden gäller. Kursrådet genomförs digitalt. Gymmet stängs.

I övrigt gäller samma riktlinjer som tidigare:

 • Stanna hemma om du har feber, eller symptom som ont i halsen eller hosta. Du vet inte vilket virus du bär på. Meddela din mentor.
 • Om du bor på internatet ska du meddela Johanna (internatansvarig) att du är sjuk, och du får maten levererad till ditt rum. Du som har symtom ska inte vistas i gemensamma kök eller lokaler.
 • Om du har milda symtom ska du efter ett dygn göra en egenprovtagning för att utesluta covid-19. Om du bor på internatet kan Johanna hjälpa dig. Läs mer på 1177 Vårdguiden.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Alltid innan du äter.
 • I restaurangen finns skyltar med anvisningar och antalet sittplatser är begränsade. Det är inte tillåtet att flytta på stolarna.
 • Ät din lunch på utsatt tid, och sitt inte längre än nödvändigt i restaurangen.
 • Alla ärenden till receptionen görs genom luckan i foajén.
 • Handsprit finns utplacerad, använd den.
 • Håll avstånd.

Deltagare som vill ha samtalsstöd kan kontakta kurator Johanna eller skolpräst Åsa. Kontakta dem via mejl så hör de av sig till dig.

FRÅGOR OCH SVAR

Stanna hemma tills du är frisk och symtomfri, och sedan ytterligare 48 timmar. Glöm inte att meddela Johanna (internatansvarig) när du är frisk igen. Om du har haft konstaterad covid-19 finns rekommendationer för när du kan träffa andra på 1177 Vårdguiden.

KONTAKTPERSONER

Övergripande frågor

LARS JOHANSSON
Rektor
090-426 12, 070-550 62 63
lars.johansson@strombacksfolkhogskola.se

Boende/internat

JOHANNA VIBERG
Internatansvarig
johanna.viberg@strombacksfolkhogskola.se

Kök

ÅSA GRANATH
Restaurangchef
090 – 426 22
asa.granath@strombacksfolkhogskola.se

Stöd och samtal

JOHANNA VIBERG
Kurator
johanna.viberg@strombacksfolkhogskola.se

ÅSA SELLDÉN
Skolpräst
asa.sellden@strombacksfolkhogskola.se