FAMN – Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända

Hur kan fler unga nyanlända fullfölja sina behörighetsgivande studier på folkhögskola? Det syftar projektet FAMN till att ta reda på.

Strömbäcks folkhögskola är en av sex folkhögskolor som deltar i projektet som finansieras av Europeiska socialfonden.

Under de tre år som projektet pågår kommer folkhögskolorna, tillsammans med Folkbildningsrådet, att utveckla arbetssätt för att underlätta övergång från språkintroduktion till allmän kurs på folkhögskola. Projektet kommer att fokusera på att utveckla folkhögskolans pedagogik i arbetet med unga nyanlända, och tillvarata erfarenheter från liknande verksamheter, som till exempel Folkhögskolespåret.

Projektet arbetar utifrån att utveckla metoder och modeller för:

  • Att rekrytera unga nyanlända till folkhögskola.
  • Att inkludera unga nyanlända i behörighetsgivande studier på folkhögskola.
  • Att unga nyanlända på folkhögskolan etableras i vidare studier eller på arbetsmarknaden.
  • Att resultaten sprids till övriga folkhögskolor och utbildningsanordnare i regionen.

Ett tydligt utvecklingsområde för FAMN är kopplingen mellan språkintroduktion och allmän kurs på folkhögskola.

För mer information om projektet, kontakta:
Jonas Holmström, 070-6259773
jonas.holmstrom@strombacksfolkhogskola.se

Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända