Photo by Allef Vinicius (ig: @seteales) on Unsplash

Allmän kurs fokus – för dig som behöver rutiner och trygghet

Till hösten startar Strömbäcks folkhögskola Allmän kurs fokus, som är ett nytt alternativ för den som saknar betyg från gymnasiet. Jenny Eriksson, som kommer att vara klassens lärare, berättar mer om utbildningen.

Vad är Allmän kurs fokus?

Jenny Eriksson, lärare på Allmän kurs fokus.
Jenny Eriksson, lärare på Allmän kurs fokus.

– Det är en klass som läser för att nå gymnasiebehörighet. I denna klass kan man få bra förutsättningar för att klara kurserna om man har ett stort behov av tydlig struktur och trygghet i skolmiljön.

Vem tycker du borde söka?

– Den som känner att det är viktigt med struktur över dagarna. Den som vill känna en trygghet i gruppen och på skolan. Kanske har skolan varit tung tidigare och detta kan då vara ett sätt att få det att fungera bättre. Förhoppningen är att kunna anpassa utbildningen, så att det ska fungera så bra som möjligt utifrån deltagarens behov. Om du har en neuropsykiatrisk funktionsvariation kan det här vara ett alternativ som passar dig.

Vad skiljer utbildningen från vanliga Allmän kurs?

– Det som skiljer utbildningarna åt är att man läser tillsammans i en klass. Klassen har ett eget hemklassrum och klasskamraterna är desamma. Vi har en gemensam start på morgonen så alla vet vad som gäller under dagen. Det är ett fåtal lärare som arbetar i klassen och vi har tillgång till en resursperson under dagen.

Varför behövs Allmän kurs fokus?

– Jag tror att det finns ett behov av en utbildning där det finns andra förutsättningar för att lyckas med sina studier. Vi är alla olika och har olika behov, och jag hoppas att vi med denna utbildning ska kunna hjälpa deltagare som har ett större behov av rutiner, trygghet och individanpassning.

Förra veckan var du och några kollegor på vidareutbildning om anpassade lärmiljöer. Vad tar du med dig från kursen?

– Det var en kurs om hur vi kan skapa tryggare lärmiljöer för deltagare med neuropsykiatrisk funktionsvariation. Där fick vi stor inspiration, en medvetenhet och många praktiska tips och råd om hur man kan tänka. Det var en väldigt bra kurs där jag fick en insikt i vad vi behöver på vår skola för att ha förutsättningarna att kunna hjälpa våra deltagare på bästa möjliga sätt.

Läs mer om Allmän kurs fokus