Nya Rådhustorget godkänt utan apberget

UMEÅ. Tekniska nämnden har sagt ja till nya Rådhustorget. Den skiss som visades upp för allmänheten har godkänts och nu går snart startskottet för förändringen av stadens mest centrala plats
– men utan Apberget.

Lena Karlsson-Tengman (S) Tekniska nämndens ordförande Foto: Emma Thorell Stårsta
Lena Karlsson-Engman (S) Tekniska nämndens ordförande
Foto: Emma Thorell Stårsta

Politikerna var eniga i beslutet men Miljöpartiet hade synpunkter på sakinnehållet och Vänsterpartiet vill att Apberget byggs upp igen. Det som nu återstår är utformningen av det orangeri som är tänkt att vara i det nordöstra hörnet av torget. Nämnden vill vara säkra på hur det ska se ut och att placeringen ska vara bra av det kafé som är tänkt att husera i byggnaden.

Umeåbornas åsikter i den här frågan har varit viktiga för nämnden då torget är en plats som många värnar om och för cirka ett år sedan hade allmänheten chansen att lämna sina synpunkter på vilka funktioner som man ville ha på torget, inte själva utseendet. Möjligheten gavs via en enkät på nätet och även på plats i det glashus som tidigare stod på torget.

– Det var viktigt för oss att medborgarna och media fick underlaget samtidigt som politikerna, säger Lena Karlsson-Engman (S), Tekniska nämndens ordförande.

Vilka synpunkter från Umeåborna har ni tagit fasta på i beslutet?

– Alla har olika åsikter i den här frågan, vissa vill ha mer torghandel, vissa vill riva Frasses och andra vill kunna umgås mer på torget. Många av synpunkterna överensstämmer med nämndens åsikter om vad som ska finnas på ett torg, säger Lena Karlsson-Engman

Apberget var en stor scen på torget med en talarstol där många kunde framföra budskap och det var också en samlingsplats för många Umeåbor. I samband med tidigare ombyggnationer försvann Apberget och många saknar det. Dock finns inga planer på att bygga upp det igen eller bygga något som liknar det. 

-Gatan har fått en annan öppenhet sen Apberget försvann och man ser gatan på ett annat sätt idag. Jag upplever att platsen används mer idag än tidigare, säger Lena Karlsson-Engman 

Ett problem med Apberget var att det inte var tillgängligt för alla. Rullstolsburna och andra människor med funktionshinder  kunde inte ta sig till platsen. Tillgänglighet är något som arbetas mycket med på kommunen, att alla människor ska kunna ta del av det som byggs.

-Vi vill ta bort alla nivåskillnader och även rådhustrappan. Rådhustorget ska vara tillgängligt för alla. Det kommer också att bli lättare att anordna evenemang om det inte finns så mycket kanter, säger Lena Karlsson-Engman

Torghandeln är en del av torget som funnits länge och en del av handlarnas kontrakt går ut vid årsskiftet och andras går ut vid nästa årsskifte. Nämnden tycker att det är en viktig del av torget och ambitionen är att handeln ska finnas kvar även efter att ombyggnationen är klar.

-Det är inte fasta installationer och beslut om torghandeln pågår men det är oklart när det beslutet kommer att tas, säger Lena Karlsson-Engman

Vad kommer att utmärka Rådhustorget mest?

Min känsla är att det kommer bli en plats med mer stadsliv än idag och människor kommer stanna till till skillnad från idag då torget fungerar mer som en passage. Det ska kännas som ett vardagsrum som är mysigt, avslutar Lena Karlsson-Engman

Arbetet fortsätter nu med  upphandlingen och som sagt en del detaljer i själva utformningen. Bygget är tänkt att starta under 2016 och vara färdigställt under 2017 men eventuellt kommer arbetet att påbörjas redan i år. Gradängerna vid Rådhuset kommer att grävas bort om det inte påverkar markvärmen för mycket. Budgeten för bygget är 65 miljoner kronor.

Maria Lindskog