Teckenspråks/dövblindtolkutbildning
tom
År 1 och 2

Teckenspråk
Du får lära dig teckenspråkets praktiska tillämpning och den teoretiska uppbyggnaden.

Svenska
Du får bredda och vidareutveckla dina färdigheter i svenska.

Aktuell orientering
Vi arbetar med aktuella händelser i Sverige och världen.

Dövrealia
Du får kännedom om dövas kultur och historia.
Vi studerar även aktuella händelser i Sverige och andra länder ur dövas perspektiv.

Psykologi
Vi lägger tonvikten på utveckling, traumatiska kriser samt stress och stresshantering.

Drama
Praktiska övningar varvas med reflektion. Syftet är att utveckla fantasi, koncentration, uttrycksförmåga samt kommunikations- och samarbetsförmåga.

Praktik
6 veckors praktik i teckenspråkig miljö fördelat på 2 år.