Teckenspråks/dövblindtolkutbildning tom

*Med anledning av beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan om att minska antalet utbildningsplatser för Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen, kommer vi att från och med höstterminen 2017 endast kunna erbjuda utbildningsplatser i år 2 och 4.
Vi kommer alltså inte att anta studerande till år 1 hösten 2017.
Vi planerar för att erbjuda kortare teckenspråkskurser, håll utkik här på sidan senare!

Teckenspråk – viktigt, användbart och roligt
Tycker du det är roligt med språk?
Vill du göra nytta?
Vill du arbeta med kommunikation mellan människor och bidra till alla människors lika rätt till delaktighet i samhället?
Då är teckenspråkstolk- och dövblindtolkyrket något för dig.

tre flickor talar

Tolk
Tolkar behövs i många olika situationer där en döv, hörselskadad eller person med dövblindhet ska tala med en hörande person.
Att arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk är mycket omväxlande, alltifrån tvåpartssituationer som t.ex. vid läkarbesök eller utvecklingssamtal, till större sammanhang som kurser och konferenser.

Tolkens arbetsuppgifter
En tolks uppgift är att översätta det som sägs så att full delaktighet kan uppnås i samtalet. Tolkningen sker simultant, det vill säga att man tolkar samtidigt som något sägs.

Det behövs tolkar
Teckenspråkstolkar och dövblindtolkar behövs i hela landet. Många har anställning på någon av landstingens tolkcentraler, andra på universitet och högskolor. Man kan arbeta i egna företag eller hos privata tolkförmedlingar eller som frilans hos olika arbetsgivare.
En ökad efterfrågan finns på tolkar som behärskar flera språk och kan tolka i internationella sammanhang.

Nytt snabbspår för dig som redan kan teckenspråk
Just nu finns det en snabbare väg till examen för dig som har förkunskaper i teckenspråk. Kanske har du gått ett år på någon teckenspråksutbildning? Eller behärskar du språket ganska bra eftersom du har döva släktingar? Då har du möjlighet att börja direkt i årskurs 2 hösten 2017. Det innebär att du kortar ner din utbildning med minst ett halvår. Har du goda kunskaper i teckenspråk och kanske har påbörjat en tolkutbildning men inte slutfört kan du också söka direkt till år 4. Vi prövar om du har kunskaper och färdigheter som motsvarar tolkutbildningens 3 första år.
Ansök här!

 
Kurslängd
2-4 år (40 kursveckor/ år)
Utbildningen är uppdelad i 2 steg:
Steg 1 (år 1 & 2 ) har fokus på teckenspråk och dövas kultur.
Steg 2 ( år 3 & 4 ) har fokus på tolkning och yrkesroll.

Som studerande i teckenspråk kommer du i kontakt med både hörande och döva lärare. Under kurstiden anordnas olika aktiviteter tillsammans med döva. Vi gör
också studiebesök.

Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen deltar i folkhögskolans gemensamma aktiviteter under t ex temadagar, friluftsdagar, kulturarrangemang och vissa aktiviteter på kvällstid.

Kurstid läsåret 2017/ 2018
21 augusti – 21 december 2017 
Uppehåll vecka 44

8 januari – 8 juni 2018
Uppehåll vecka 10 och 14

Antagningskrav
Fullständigt gymnasieprogram eller motsvarande.
Godkänt resultat i Svenska B2. Minimiålder 18 år.
Teckenspråkskunskaper och arbetslivserfarenhet är meriterande men inget krav.

Avgifter
Alla avgifter här!

Ansökan
Vi tar tyvärr inte emot ansökan till år 1, endast till år 2 och 4, under förutsättning att det redan finns relevanta kunskaper.

Studiemedel
Utbildningen ger rätt till studiestöd från CSN.

Kursföreståndare Steg 1
Mia Jonsson Åkesdotter
Skicka e-post

Kursföreståndare Steg 2
Eva Sundqvist Dahne
Skicka e-post


Information om andra utbildningar vi kan erbjuda:

Teckenspråk, grund
Vi brukar varje år ge möjlighet till att prova på vad detta med teckenspråk innebär och tänkt för dig som inte har några förkunskaper i teckenspråk. Det kan ske i form av känn-dig-för-dagar eller som studiecirkel under ett antal träffar per termin. Kontakta skolan för vad som gäller för pågående läsår.

För tolkar
Vi kan ordna fortbildningar för verksamma teckenspråks- och dövblindtolkar.

För tolkcentraler
Vi anordnar t ex fortbildning för yrkesverksamma tolkar där vi skräddarsyr innehållet utifrån berörd tolkcentrals behov.

För övriga
Vi kan ordna utbildningar för personalgrupper med behov av teckenspråkskunskaper.

Kontakta skolans rektor Lars Johansson för mer information och offert.

Exempel på sådana kurser vi anordnar är fortbildning för personal inom hörselhabiliteringen (15 tim) och fortbildningsdagar för teckenspråkslärare vid gymnasieskola.

Exempel på kursinnehåll är glosor, handalfabetet, enkel och mer avancerad meningsbyggnad, grammatik, avläsning, teckenspråkets satsstruktur, siffror mm.