Förberedande polis
tom
Kursinnehållet är ännu ej helt fastlagt men kommer att vara både av teoretisk och praktisk karaktär. Det handlar om allt från fysisk träning, övningar och studiebesök till att öka kunskaperna i samhällskunskap, juridik och etik.
Dessutom läggs vikt vid att utveckla språket.
Allt för att öka möjligheten att komma in på Polismyndighetens utbildning och andra utbildningar inom t ex säkerhetsbranschen eller kriminalvården.