Musikalakademien
tom
Kursplan se musikalakademien.se

Musikal
Lära sig förena dans, sång och teater till en enhet.

Sång
Bygga upp en väl fungerande och fri sångröst.
Känna till de för sångteknikens adekvata benämningarna.
Att förstå, utveckla och använda sin röst utifrån musikalens olika behov.
Sjunga olika sångstilar.
Sjunga i harmonier.
Att förstå innebörden av och kunna praktisera korsbefruktning av sång, text och drama.
Hitta en karaktär i en sång och kunna utveckla den.
Träna sin röst och vara medveten om vad som händer i olika typer av träningsmoment och träna rösten utan att vara helt beroende av en lärare.
Inleda arbetet med att skapa en repertoarpärm.
Utveckla en för sången adekvat kroppshållning.

Kör
I grupp gemensamt få text och musik att harmoniera till en enhet för att nå ett kollektivt resultat inom musikalgenren och traditionell körrepertoar.

Notläsning
Att själv kunna läsa och förstå en enklare melodi i g-klav, bas-klav och rytmiska figurer.

Musikdramatik
(Är under bearbetning)

Dans

Lära sig grundläggande teknik inom jazzdans, showdans, streetdance, modern dans, vals och foxtrot.
Genom improvisation hitta sitt eget kropps-språk.
Lära sig koreografera ensam, i par och i grupp.
Förstå dansens termer.
Förbereda kroppen innan lektion, repetition och föreställning för att undvika skador.
Genom dansträning inöva en kvarvarande fri, stark och rakkroppshållning.
Dansa berättande.
Bemästra ett rent rörelsemönster.
Dansa med en partner.
Integrera sång, dans och teater.

Musikalhistoria
Lära sig musikalens historia från då till nu samt att ha fördjupat sig i historia gällande klassisk och modern musikal.

Text
Läsa och analysera texter.
Lära sig känna till kommunikationsprocessen utifrån ett sceniskt perspektiv.
Känna igen olika textstilar.

Tal/ Spoken word
Lära känna sin egen röst.
Utveckla och behålla ett naturligt användande av röst och rörelse samt att kunna använda röst och rörelse i scenisk gestaltning.
Lära sig hur man använder rösten på bästa sätt i olika typer av produktioner samt hur man kan utveckla rösten för användning i andra sammanhang.
Utveckla en förmåga att uttrycka sig på scensvenska.

Engelska
Lära sig att inhämta de ord och uttryck som är nödvändiga för att kunna förstå den engelska musikalrepertoaren samt att kunna förstå den undervisning som sker på engelska.
Skaffa sig kunskap om engelsk litteratur, teater och musikteater.

Artisten och samhället
Lära sig om anställningsvillkor och lagstiftning rörande kommande yrkesverksamheter.
Hur man startar ett eget företag.
Marknadsföra sig själv.
Handskas med massmedia.
Kunskaper om olika typer av vägar till anställning.
Hur man skriver ett CV.
Lära sig kunna se professionellt på sitt yrke.
Lära sig olika typer av grupprocesser.
Hur man uppnår ett givet mål genom en effektiv arbetsprocess.
Miljö och säkerhetsaspekter inom teatern.
Kunskaper om teatern som arbetsplats och teaterns samhällsfunktion.

Smink
Lära sig grunderna i teater- och skön-smink.

Projekt
Se sig själv som en del i en helhet och lära sig möta en publik.
Lära sig hur teaterns samtliga uttrycksformer samverkar inom skådespeleri, sång, dans, smink, kostym scenografi, ljus och ljud.