MUSIKALAKADEMIEN

FÖR DIG SOM LEVER OCH ANDAS SÅNG, DANS OCH TEATER

NN

Sveriges nordligaste yrkesutbildning i musikal

NN

Med sikte på Europas musikalscener

NN

Nu är utbildningen 3 år!

VILL DU SÖKA TILL MUSIKALAKADEMIEN?

Nästa audition äger rum våren 2019. Ansökan öppnar hösten 2018.

FAKTA OM MUSIKALAKADEMIEN

Musikalakademien är en treårig yrkesutbildning i musikal för dig som vill arbeta på någon av Europas musikalscener. Utbildningens syfte är att integrera sång, dans och teater till en enhet – det vill säga vad vi brukar kalla för musikal.

Alla de olika uttrycksformerna har lika stort värde i sig och tränas också separat men den här utbildningens primära målsättning är framför allt att förena dem till en ny konstform – musikalen.

För att kunna uppnå detta mål så har vi, förutom ett fast lärarlag som finns på skolan varje dag, ett gästlärarsystem där vi samarbetar med professionella artister och lärare från London.

Vi bedriver undervisningen i samarbete med Royal Academy of Music i London och deras musikalutbildning under ledning av professor Mary Hammond.

Vi samarbetar också med lärare och professionella artister från Norden och övriga Europa.

Mål med utbildningen

Att du som går Musikalakademien utvecklas till en unik, uttrycksfull och stark musikalartist, kunnig och flexibel i din yrkesroll och attraktiv på arbetsmarknaden, inom kultursektorn.

Efter utbildningen

Efter tre år på Musikalakademien har du en bred grund som ger dig möjlighet att arbeta inom olika delar av kultursektorn – med musikal, teater, opera, show eller annan underhållning.

Har du frågor?

Kontakta kursföreståndare Johanna Edlund:
johanna.edlund@strombacksfolkhogskola.se

UTBILDNINGENS LÄNGD: 3 år

STUDIETAKT: 100%

SISTA ANSÖKNINGSDAG: Information kommer inom kort

STARTDATUM: Hösten 2019

STUDIESTÖD FRÅN CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

Treårigt gymnasium eller motsvarande. Du måste vara minst 18 år.

Studerande på Musikalakademien betalar en basavgift på 3935 kr per år plus en tilläggsavgift på 11500 kr per år. I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, viss kopiering, dryck till förmiddagsfikat, del av kostnader i samband med olika arrangemang på skolan samt vissa studiebesök. Tilläggsavgiften tas ut därför att utbildningen har extra kostnader bland annat genom hyra av teknisk utrustning, ljudsystem, rekvisita med mera som behövs i samband med produktioner. Avgiften går också till en del av kostnaden för studieresor samt för kopierade kompendier.

Prisjusteringar görs inför varje nytt läsår. Full årsavgift tas ut även vid studieavbrott. Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig linjeföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

Vill du veta mer om avgifterna, kontakta ekonomiansvarig Håkan Ahlman.

Innan du startar hos oss kommer du få en lista med det du behöver för att studera hos oss. Vi sänder dig en lista för utrustning och litteratur.

Utbildningen startar hösten 2019

Nästa audition äger rum under våren 2019. Mer information kommer under hösten.

KURSINNEHÅLL MUSIKALAKADEMIEN

SÅNG

TEATER

ARTISTEN OCH SAMHÄLLET

SÅNGKUNSKAP

GEHÖR OCH MUSIKLÄRA

INSTRUMENTET

DANS

MUSIKALHISTORIA

RETORIK

ENSEMBLE

INTERPRETATION

PROJEKT

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM MUSIKALAKADEMIEN

Studiemedel från CSN kan sökas från och med höstterminen det år du fyller 20. Innan dess får du studiebidrag (som i gymnasiet) samt inackorderingstillägg. Se www.csn.se

Alla som börjar på Musikalakademien erbjuds ett rum på skolan. Läs mer om att bo på skolan

VI SOM JOBBAR PÅ MUSIKALAKADEMIEN

Johanna Edlund
JOHANNA EDLUND
Kursföreståndare
Leif Edberg
LEIF EDBERG
Kursföreståndare
Sara Edlund
SARA EDLUND
Dansansvarig
Tomas Köhler
TOMAS KÖHLER
Teaterlärare
David Johansson
DAVID JOHANSSON
Pianist och lärare

VI SAMARBETAR MED

> Royal Academy of Music i London

> Norrlandsoperan

> Dans i Västerbotten

> Psykologprogrammet vid Umeå universitet

> Logopedprogrammet vid Umeå universitet

VILL DU SÖKA TILL MUSIKALAKADEMIEN?

Nästa audition äger rum våren 2019. Ansökan öppnar hösten 2018.