Journalistlinjen
tom
Andra året är multimedialt och ägnas till stor del åt att bredda din kompetens när det gäller olika medier som radio, TV, webb och andra mobila publiceringsformer.

Under andra året får du också fördjupa dig i reportagets mer mångsidiga och gestaltande berättande samt lära dig den grävande journalistikens metoder och teknik.

Fördjupning
Efter att under första året mest ha jobbat med nyheter, får du under andra året prova på att producera längre, mer berättande, reportage. 
Du väljer själv om du vill göra reportaget för tidning eller radio.

Vid flera tillfällen under året ges också tillfällen att öva förmågan att förvandla komplicerade ämnesområden och resonemang till begriplig journalistik.

Nyheter
Genom återkommande redaktionsövningar i nyhetsjournalistik övas daglig nyhetsvärdering och publicering med kort deadline.

Radio
Här gör du först en nyhet i ett par varianter. Stor vikt läggs vid att göra nyheten ljudlig, det vill säga att det märks att du varit på plats och att ljudet spelar roll.
Steg två är att sätta samman ett reportage under friare former och med större utrymme för kreativitet. Under nyhets- och reportageskapandet coachas du av läraren. Vi lyssnar och lär av varandra. Under radiomomentet får du också testa att göra så kallad HF, dvs direktsändning i fält.

TV
Först går vi igenom kamerans funktion. Därefter de bild- och ljudregler och den dramaturgi som gäller för TV. Du får dessutom veta vilka byggstenarna är och vad du behöver för att redigera samman ett fungerande TV-inslag. Du kommer att göra en nyhet och en dokumentär i det kortare formatet. Under TV-momentet kommer du av praktiska skäl att arbeta tillsammans med någon i ett team.

Grävande journalistik
I tre veckor får du under handledning av erfarna journalister gräva djupare i ett ämne du själv valt. Du får lära dig grunderna och de bästa metoderna för undersökande journalistik.
 Under grävprojektet finns möjlighet att samarbeta med en riktig tidnings-, radio- eller TV-redaktion, som också bistår med coachning och stöd under research- och produktionsarbetet. Du kan själv välja publiceringsform.

Webbjournalistik
Du får fördjupande kunskaper inom webbjournalistik och hur sociala medier kan användas inom journalistiken, bland annat genom produktion av egna texter och bilder som publiceras på utbildningens egen webbtidning.

Tematidning
Under drygt två veckor får du fördjupa dig i det svenska välfärdssystemet genom att tillsammans med andra, producera en tematidning. Gruppen jobbar med hela processen från val av ämne till färdigtryckt magasin i en liten redaktionsgrupp.
Målet med uppgiften är att öka dina kunskaper om välfärdssystemet samtidigt som idéarbete, research, intervjuteknik, artikelskapande, fotografering och redigering övas.

Entreprenörskap
Eftersom allt färre journalister jobbar som fast anställda på större redaktioner, får du under andra året lära dig grunderna i hur man jobbar som frilansjournalist med egen firma eller i ett produktionsbolag. Du får lära dig hur man marknadsför och säljer tjänster samt hur man sköter ett företag administrativt och ekonomiskt.

Praktik
I utbildningen ingår också 10 veckors praktik på en radio-, TV- eller tidningsredaktion. 
Varje moment utvärderas noggrant. Eleverna lär sig ge varandra feedback och får även löpande personlig feedback av lärarna.
Journalister, aktiva inom olika publiceringsformer och specialområden, deltar regelbundet med föreläsningar och workshops under året.