Journalistlinjen
tom
Journalistik
Du får lära dig det journalistiska hantverket från grunden. Genom praktiska övningar får du lära dig hur man letar reda på fakta, hittar det viktiga i ett större material och hur man skriver så att det blir lockande och läst.
Du får självklart också lära dig att intervjua för att få svar på de frågor du och läsarna ställer sig. Ifrågasättande av källor och uppgifter, inte minst på nätet och via sociala medier är ett annat viktigt moment i utbildningen, liksom vilka lagar och regler som styr journalistens arbete. Redan under första terminen får du testa dina kunskaper genom övningar publicerade både på webb och papper.

Samhällskunskap
Ett av kursens två huvudämnen är samhällskunskap. Här får du inspirerande kännedom och kunskap om aktuella händelser i Sverige och utomlands när det gäller politiska, sociala och ekonomiska förhållanden. Du får också lära dig mer om det svenska statsskicket, svensk politik och ekonomi samt de politiska och ideella folkrörelserna och deras historia. Självklart ingår också en kurs om EU och unionens betydelse för Sverige och svenskarna.

Foto
Här handlar det främst om att hitta uttrycket för nyhets- och reportagebilden.
För att komma fram till det, arbetar vi bland annat med bildregler, ljus och komposition.
För att fria dina sinnen provar vi även mer gestaltande foto som till exempel att fotografera känslor. Vi gillar att snacka om bilder.
Du får förstås också möjlighet att lära dig kamerans funktioner och att lägga pixlarna rätt i bildbehandlingsprogram.

Layout och redigering
Du får lära dig moderna layoutprogram och grunderna i hur en tidningssida komponeras för att vara informativ och tilltalande. Vi jobbar med modern teknik och program som är vanliga i branschen.

Svenska
Du får fördjupa din språkliga medvetenhet och utveckla språkriktighet och språkvård, anpassat till journalistyrkets krav och villkor. Individuell handledning varvas med övningar i helklass.

Pressetik
Du får lära dig vilka grundlagar och andra lagar som styr journalisternas arbete. Dessutom vilka yrkes- och pressetiska regler som medierna själva har beslutat att följa. Pressetiken löper som en röd tråd genom hela utbildningen.

Radio/ TV
Vi  gör ett cross-medialt projekt och jobbar i team. Poängen är att göra presentation av ett ämne i både radio och TV. Det blir för många första mötet med redigeringsprogrammen för radio och TV.

Gästföreläsare
Du får regelbundet träffa verksamma journalister som inspirerar och ger ny kunskap inom respektive specialområde.

Praktik
I utbildningen ingår också tre veckors praktik på en tidningsredaktion.