tom
Utbildningens fokus ligger på att du som deltagare ska bli en framgångsrik esportare med allt vad det innebär i och utanför spelet.
Därför består utbildningen av en stor del speltid, men även av friskvård och diskussioner kring esportens utveckling ur ett samhällsperspektiv.
Nedan presenteras utbildningens innehåll.

CS:GO
Den största delen av utbildningen innehåller spel i Counter Strike: Global Offensive. Undervisningen utgår från tre delar:
- Mängdträning
- Strategi
- Analys

Kost och hälsa
Ett par tillfällen i veckan ägnar sig deltagarna åt friskvård i form av lektioner i kost och hälsa. Innehållet är både teoretiskt och praktiskt:
- Kost och näringslära
- Anatomi
- Fysisk träning
- Sömn
- Massage
- Stresshantering

AFK
För att ge deltagarna ett brett perspektiv på spel och spelkultur innehåller utbildningen även kursen Away from keyboard. AFK innehåller:
- Omvärldskunskap
- Normer och kultur inom spelvärlden
- Esportens förutsättningar i samhället
- Esportens utveckling
- Ekonomi
- Gruppmedvetenhet och ledarskap

Gästföreläsare
Gästföreläsare bjuds in som specialister under vissa utbildningsmoment.

Studieresor och turneringar
Ett antal studieresor görs under året. Läsåret 16/17 besökte vi Sweden Game Conference i Skövde, Dreamhack i Jönköping, Copenhagen Games i Köpenhamn och Birdie i Uppsala.
Se bilder från tävlingar under läsåret 2016/2017.

Värdegrund
Strömbäcks folkhögskola har en värdegrund som våra utbildningar utgår från, se Studeranderättslig standard.
Vi ställer oss även bakom Svensk e-sports Code of Conduct.