ALLMÄN KURS NATURVETENSKAPLIGT BASÅR

GER DIG RÄTT BEHÖRIGHET FÖR ATT PLUGGA VIDARE

N N

Studera utifrån dina förutsättningar

I studieverkstaden får du det stöd du behöver för att klara dina studier.

N N

Små studiegrupper

På Strömbäcks sker all undervisning i små grupper. Det ger en lugn studiemiljö där deltagare och lärare känner varandra.

N N

Egen urvalsgrupp till högskolan

De som har studerat Allmän kurs på heltid under ett år utgör en egen urvalsgrupp vid ansökan till universitet eller högskola.

ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN – VÅRTERMINEN 2019

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Drömmer du om att utbilda dig inom teknik eller naturvetenskap? Naturvetenskapligt basår ger dig möjlighet att komplettera din gymnasieutbildning med de kurser du saknar.

Basåret ger dig den behörighet som krävs för att utbilda dig till exempelvis ingenjör, läkare, veterinär, biolog eller kemist.

Utöver den lärarledda klassrumsundervisningen finns möjlighet att få extra stöd i dina studier i vår studieverkstad.

Mål med utbildningen

Att du som studerar uppnår särskild behörighet för att studera vidare på högskola.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du läsa vidare på de högskoleutbildningar som kräver särskild behörighet.

Har du frågor?

Kontakta kursföreståndare Jesper Karlberg:
jesper.karlberg@strombacksfolkhogskola.se

UTBILDNINGENS LÄNGD: 1 år

STUDIETAKT: 100%.

SISTA ANSÖKNINGSDAG: Du som är behörig i 1-kurserna kan söka direkt till vårterminen.
> Gör en sen ansökan

STARTDATUM: Du som är behörig i 1-kurserna kan påbörja utbildningen i januari. Ordinarie startdatum är i augusti.

STUDIESTÖD FRÅN CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

För höstterminen: Matematik 2 eller motsvarande.

För vårterminen: Matematik 3, Fysik 1, Kemi 1 och Biologi 1.

Studerande på Allmän kurs betalar en basavgift på 3995 kr per år. I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, viss kopiering, dryck till förmiddagsfikat, del av kostnader i samband med olika arrangemang på skolan samt vissa studiebesök. Undervisningen i sig är kostnadsfri.

Prisjusteringar görs inför varje nytt läsår. Full årsavgift tas ut även vid studieavbrott. Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig linjeföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

Vill du veta mer om avgifterna, kontakta ekonomiansvarig Håkan Ahlman.

Läsåret 2018/2019

2018-08-20 – 2018-12-20
Uppehåll vecka 44.

2019-01-07 – 2019-05-29
Uppehåll vecka 10 och 16.

Läsåret 2019/2020

2019-08-26 – 2019-12-20
Uppehåll vecka 44.

2020-01-07 – 2020-06-05
Uppehåll vecka 10 och 16.

Till ansökan bifogas ett personligt brev. Heltidsstuderande har förtur framför de som vill läsa enstaka kurser.

MER OM ALLMÄN KURS NATURVETENSKAPLIGT BASÅR

Högskoleförberedande kurs

LÄS BARA DE KURSER DU BEHÖVER

Vet du redan vilken utbildning du vill läsa på högskolan? Och har du kanske redan en del av de kurser som krävs? Det är möjligt att anpassa din kursplan så att du bara behöver läsa de kurser du faktiskt behöver.

Körkort som tillval

KÖRKORT SOM TILLVAL

Nu erbjuder vi körkort som tillval för alla heltidsstuderande på Strömbäcks. Skolan bjuder på ett grundpaket med ett antal körlektioner, och teorin kan läsas på lektionstid.

Språkverkstad

STUDIEVERKSTAD

I studieverkstaden får du det stöd du behöver för att klara dina studier. Här finns alltid personal på plats och har du ett problem så löser vi det tillsammans.

KURSINNEHÅLL

KURSER

Studieplanen utformas utifrån de kurser du behöver.

– Matematik 3 + 4
– Fysik 1 + 2
– Kemi 1 + 2
– Biologi 1 + 2

KURSER VÅRTERMINEN

Du som är behörig i 1-kurserna och bara behöver följande kurser kan göra en ansökan till vårterminen 2019.

– Matematik 4
– Fysik 2
– Kemi 2
– Biologi 2

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Du som studerar på Allmän kurs kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare.

Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyg på folkhögskola.nu.

Hur länge du studerar på Allmän kurs beror på dina förkunskaper och vad du har för målsättning med dina studier. Vanligtvis sker studierna under ett, två eller tre år.

Det finns möjlighet att bo på skolan i mån av ledig plats. Läs mer om att bo på skolan.

Nej, men du som får ett studieomdöme (du som studerar heltid i ett år) får en extra sökväg via folkhögskolekvoten. Läs mer om urvalsgrupper på Folkhögskola.nu

VI SOM JOBBAR PÅ NATURVETENSKAPLIGT BASÅR

Jesper Karlberg
JESPER KARLBERG
Kursföreståndare
Kristina Blomqvist
KRISTINA BLOMQVIST
Lärare
Erik Brundin
ERIK BRUNDIN
Lärare
Åsa Selldén
ÅSA SELLDÉN
Skolpräst och lärare
090 - 426 14
Johan Ågren
JOHAN ÅGREN
Lärare

ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN – VÅRTERMINEN 2019