Utvecklingscentrum för teckenspråk och dövstudier inom Svenska kyrkan
Kontaktperson:
thomas.karlsson@folkbildning.net2016

Kurser
Kurser för medarbetare i den teckenspråkiga verksamheten i ditt stift

Kursansvariga:
Thomas Karlsson och Eva Sundqvist DahneArtiklar
En ordets kyrka med plats för döva
Teckenspråkigt kunskapscentrum på Strömbäcks folkhögskola


2015

Pilotprojekt
KULTURMÖTE Rapport


2014

Rapport av planeringsprojekt
Utveckl. av teckenspråks- och dövkulturkompetens inom Svenska kyrkan
Länk
Flerspråkig kyrka


Lämna gärna kommentarer till Thomas Karlsson.