Kursverksamhet 2018 för Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete
Kursöversikt 2018


Nybörjarkurs för studenter med anmälan


Påbyggnadskurs för anställda inom Svenska kyrkan med anmälan


Meddelande om projektet Kurser i teckenspråk vid Strömbäcks folkhögskola


Kursansvariga:

Thomas Karlsson
Telefon: 090-426 46, mobil 070-492 59 40
Epost: thomas.karlsson@strombacksfolkhogskola.se

Eva Sundqvist Dahne
Telefon: 090-426 25 mobil 070-233 18 50
Epost: eva.sundqvist.dahne@strombacksfolkhogskola.se