Information från A till Ö

Affär
Närmaste affärer ligger på Ikea Söderslätt, dit det är ca 18 km.

Biblioteket
När du vill låna böcker från skolans bibliotek fyller du i en låneblankett och lämnar den i utlåningsboxen. Information finns i biblioteket. Återlämning av böcker sker i särskild återlämningslåda.
Om du har frågor kontakta Berith Sonning som också är bibliotekarie.
För böcker som du inte lämnar tillbaka blir du betalningsskyldig. Referenslitteratur får du inte ta med dig från biblioteket.
I biblioteket finns också sällskapsspel och dator.

Boendet på skolan
Rummen är enkelrum men det finns även ett par större rum som kan göras till dubbelrum.
Det finns också tillgång till handikappanpassade rum.
De flesta rum har egen dusch och toalett.

Sängkläder såsom filtar, täcken, kuddar, lakan och handdukar samt toapapper tillhandahåller du själv. Inga husdjur är tillåtna innomhus.

Hyreskontrakt upprättas när du tar rummet i anspråk.
Vid utflyttning kan rummen lämnas efter avsynad och godkänd städning.
Om städningen inte är godkänd, faktureras en avgift på 175 kr/ tim.
För ej återlämnad rumsnyckel faktureras en avgift på 250 kr/ nyckel.

Vid terminens början gör de boende upp en egen städlista för husets allmänna lokaler.
Rummet sköter du naturligtvis helt själv.
Du måste själv ordna med egen hemförsäkringen, se rubrik nedan Försäkring.
Om du har frågor kring ditt boende kontaktar du Åsa Granath.

Café Strömbäck
Under skolveckor på torsdagskvällar är du välkommen till Café Strömbäck.
Caféet bjuder på fika, gemenskap och olika programpunkter under terminerna.
Vi träffas oftast i biblioteket. För mer info. -se webbsidan och affischer på anslagstavlorna i skolan.

CSN
Har du frågor kring ditt studiestöd eller behöver hjälp, kontakta Berith Sonning SYV.
Har du CSN-kort får du rabattkort på tåg och flyg. Kortet får du hemskickat efter första terminens utbetalning.

Dator/ Internet
Det finns ett trådlöst nätverk inom skolan så du kan använda egen bärbar dator.
En dator finns vid receptionen där du kan göra utskrifter, t ex från ett USB-minne.
Vi förutsätter att du använder datorn på ett regelrätt sätt.

Droger
Skolan vill ge människor en fristad från alkohol, narkotika och andra droger.
Om du kommer till skolan drogpåverkad har vi som princip att du inte får stanna kvar på skolan den dagen. Sker detta upprepade gånger kan du mista din plats på Strömbäcks folkhögskola. Ser mer i vår Policy under Studeranderättsliga standarden/ Alkohol och Droger.

Ersättningar
I vissa fall kan du få ersättning för utlägg du haft på grund av skolarbetet, mot uppvisande av kvitto. Fyll i den ”gröna lista” som finns att hämta utanför receptionen.
Matkostnadsersättningar för dig som bor på skolan finns specificerat på blankettens baksida.

Fakturor
Du som inte bor på skolan får hela årets skolavgift fakturerad i september, sista betaldatum är sista oktober.
Bor du på skolan får du en faktura varje månad under läsåret, aug-apr.

Den första fakturan skickas ut i början på augusti (eller så fort du börjar) och övriga fakturor kommer omkring den 10:e varje månad t o m april månad.
Avgiften delas upp i 9 st lika stora delar. Observera att lov och betingdagar redan är borträknade i terminsavgiften och därför görs inget ytterligare avdrag för den tiden.
Avdrag för matkostnaden under eventuella praktikperioder görs den månad du har praktik. Kontakta ekonomiansvarig på expeditionen om du har ytterligare frågor.

Frånvaro
Om du behöver vara ledig från undervisningen vill vi att du fyller i en frånvaroanmälan. Blankett finns utanför receptionen där den också lämnas in.
Gör det i god tid före önskad ledighet! Receptionen meddelar din kontaktlärare/ mentor.

Försäkring
Under läsåret är du som studerande olycksfallsförsäkrad. Försäkringen gäller under ordinarie skoltid, yrkespraktik, resor till och från skolan, ferier under terminen och även på fritiden om du bor på skolan. Försäkringen gäller även för andra aktiviteter ordnade av skolan såsom idrottsaktiviteter, utflykter, studiebesök och skolresor inom som utom Sverige.

Tag kontakt med receptionen om du har frågor eller behöver göra en skadeanmälan. Observera att försäkringen inte gäller vid sjukdom.
Bor du på skolan måste du ha egen hemförsäkring som gäller dina tillhörigheter vid t.ex stöld och brand. Om du dessutom använder privat egendom utanför skolan som exempelvis datorutrustning, kameror mm är det viktigt att du har ett allrisktillägg i din hemförsäkring som kan täcka skador vid transporter eller vid förvaring på annan ort. Skolans försäkringar täcker inte skador på privat egendom.

Förvaringsskåp
Enklare förvaringsskåp går att låna. Du kvitterar ut nyckel hos vaktmästarna.

Gymnastik, gym och bastu
På skolområdet finns en gymnastiksal som kan bokas kvällstid på lista på anslagstavlan i entrén. Vissa fasta långbokningar av utomstående grupper kan finnas, se bokningslistorna. Någon kväll är hallen reserverad för er som bor på skolan. Även dessa tider ska bokas.
Max två timmar i följd kan bokas.Vid omklädningsrummen finns också ett gym och bastu. Nyckel kvitteras ut från vaktmästare.

Hjärtstartare
Väskan med hjärtstartaren finns vid ingången till matsalen intill kapprummet.
Plåsterskåp finns uppsatt på väggen just före dörren till köket. Akutväska finns inne hos expeditionen.

Karta
Kartan finns uppsatt vid entrén till matsalen.

Kommunikationer
Bussförbindelse finns Umeå – Strömbäck – Umeå, -se busstider via länk vår webbs startsida!

Skolan har en mindre buss som är bokad för hämtning av studerande på söndagskvällar, exakta tider fastställs senare. De som bor på skolan ansvarar för att chaufför finns.
Lista där du antecknar dig om du vill bli hämtad finns på anslagstavlan vid kapprummet mittemot receptionen.

Bussen kan också användas i skolärenden och i vissa fall för privat bruk. Av säkerhetsskäl gäller speciella villkor för den som ska boka och köra skolans buss. Se särskilt pm för bussen som finns uppsatt vid dörren till receptionen.

Kopiering & skrivare
I anslutning till receptionen finns en skrivare. För att använda den måste du ha ett kopieringskort. Detta kort ger tekniker André ut. Du får du också den information som du behöver för att nyttja funktionerna i skrivaren.

Kurator
Kurator är för närvarande Niklas Karlander och han har sitt rum nere i källarplanet bredvid Journalist. Hos honom kan du boka tider hos för att få enskilda samtal. Chatta här med Niklas. (Obs! Det går bra skicka meddelande längst ned i Messenger-fönstret även om ni inte är vänner på Facebook.)

Kursråd
På skolan finns ett kursråd med representanter från varje studiegrupp. Representanter väljs varje nytt läsår. Där kan du som studerande påverka kursutbud, kursernas uppläggning, övriga aktiviteter och studiemiljön. Möjlighet finns också att påverka studierna genom kontinuerliga utvärderingar och individuella utvecklingssamtal.

Larm
Skolan är larmad med inbrotts- och brandlarm dygnet runt.
Information om larmsystemet ges i början av terminen.

Lunchrum
Ett lunchrum finns en trappa ner vid entrén. Där finns kylskåp och microvågsugn. Tallrikar, bestick och glas får du ta med själv.

Läroböcker
Alla skaffar sina läroböcker enligt litteraturlista som linjeföreståndarna tillhandahåller.

Matkuponger
Om du inte bor på skolan och vill äta i vår matsal köper du matkuponghäften på expeditionen eller direkt i matsalen.
Priserna för matkuponger finns på vår webbsida under restaurang.

Miljöpolicy
Skolan arbetar aktivt med miljöfrågor och har en miljöpolicy med både övergripande och detaljerade miljömål. Dessa finns uppsatta bl a i skolans restaurang. Vi hoppas att du som studerande också stöttar oss i miljöarbetet genom att tänka på att slänga skräp i papperskorgar.

Motorvärmare
Motorvärmaruttag kan du hyra hos vaktmästaren Eugen Karlsson, teleankn. 130 och av honom kvitterar du också ut nyckel. Motorvärmarna är i funktion fr o m 1 november t o m sista mars. Eugen vet också vad avgiften är för dig som studerar.

Måltider/ Mat
På skolan serveras vanlig husmanskost och också vegetarisk mat till lunch på vardagar. Om du har önskemål om vegetarisk mat måste du anmäla detta i förväg till restaurangansvarig Åsa Granath. Detta gäller också om du har frågor om specialkost.

Middagar och måltider under helger är inte medräknade i avgiften. Dessa måltider erbjuds endast de gånger vi har kurser och konferenser, då kan även studerande äta för en viss kostnad.

Nycklar
Nycklar av alla de slag till t ex motorvärmare, förvaringsskåp mm, kvitteras ut hos vaktmästare Eugen Karlsson. För varje nyckel som inte lämnas tillbaka vid läsårets slut debiteras en avgift på 250 kr per nyckel.

Parkering
All parkering sker på stora parkeringen nedanför skolan vid bäcken. Alla numrerade platser bokas och parkering uppe på skolområdet är reserverade för handikappade med parkeringstillstånd och tillfälliga besökare.

Post
All post hanteras via receptionen. Brevbärare kommer varje eftermiddag vardagar.
Post för den som bor på skolan delas ut i fack i anslutning till receptionen. Där finns även fack för respektive kontaktgrupp.

Reception
Receptionen är öppen för ärenden vardagar kl. 9.00-15.00. Dit kan du vända dig med olika frågor, lämna post, köpa frimärken, växla pengar mm.
Information och meddelanden till lärare lämnas in till receptionen (ej i lärarnas fack.

Rökning
Rökning sker endast utomhus. För allas trevnad och med hänsyn till allergiker vill vi att du röker vid askkopparna.

Samtal
Se kurator ovan.

Skidspår
En belyst slinga, 1,5 km, finns runt hela området. Du kan ansluta till den bakom gymnastiksalen. Vintertid används den endast som skidspår så tag gärna med skidor om du är intresserad av skidåkning. Du kan också hyra skidor via receptionen. De kostar 10 kr/ dag.

Skolpräst
Prästen på skolan är Åsa Selldén. (Förnärvarande långtidssjukskriven).

Sjukanmälan/ vård av barn
Vid sjukdom eller vård av barn ringer du eller skickar ett mail till receptionen och Schoolsoft-appen.
Vid övrig tid finns en telefonsvarare som tar emot din anmälan.
Observera att du som har studiemedel eller aktivitetsstöd också måste göra sjukanmälan till försäkringskassan från den första sjukdagen. Vård av barn anmäls direkt till CSN via telefon eller e-post. Sjukanmälan är viktig för att du ska kunna få rätt till studiemedel under sjukdom och ev rätt till avskrivning av studielån. Vid sjukdom mer än en vecka krävs läkarintyg.

Sjukvård
Vid enklare åkommor kontaktar du Åsa Granath. Om du behöver läkare eller sköterska kontaktas Sjukvårdsupplysningen 1177 eller Tegs vårdcentral, tel: 090-785 44 56.
Väskan med hjärtstartaren finns vid ingången till matsalen intill kapprummet.
Plåster finns uppsatt på väggen just före dörren köket.
Akutväska finns inne hos expeditionen.
En sjukvårdslåda finns även i byggnaden Stallet.

Skyddsombud
På skolan finns två skyddsombud som varje år genomför skyddsrond för att säkra att vi har en bra arbetsmiljö. En av dessa är alltid vaktmästare Eugén Karlsson. De studerande ska också ha en skyddsombudsrepresentant som väljs via kursrådet, varje läsårs början.

Studieomdömen/ Intyg
Den som går allmän linje får ett så kallat studieomdöme om så önskas. Det är lärarrådets bedömning av din förmåga att klara fortsatta teoretiska studier. Dessutom får du särskilda intyg för uppnådda behörigheter. För att få omdöme och behörighet krävs minst 80% närvaro. Till övriga linjer utdelas intyg/ utbildningsbevis över genomgången kurs. För att få ut intyg efter avslutade studier måste alla avgifter till skolan vara betalda. Behöver du andra intyg, kontakta expeditionen.

TV
Om du vill ha TV på ditt rum och ta in fler kanaler än basutbudet behövs en egen boxer. Du ansvarar också själv för att betala TV-licens.

Övrigt
Lämna inte kvar dina tillhörigheter i allmänna utrymmen där det riskerar att försvinna. Har du glömt någonting, kontakta Åsa Granath eller expeditionen.

Till toppen