Skolan erbjuder deltagarna olika aktiviteter utanför lektionstid.

  

Det finns en frisbee golf-bana runt området. Vid receptionen finns frisbees att låna.

2 cyklar finns att låna. Bokningslista finns vid reception.

Gymanstikhall finns att nyttja för diverse sporter och där även gym samt bastu. Bokningslista framför reception.

Vid kajjen finns båt att låna. Flytväst eget ansvar. Informera vaktmästare innan.