I skolan bedrivs en alternativ skolform som bygger på ett levande samspel mellan människor. Vi hoppas att din tid här hos ska bli en spännande mötesplats.

För dig som vill utmana och förändra din livssituation är folkhögskola det självklara valet och på Strömbäck har mötet, samtalet, dialogen och olika sätt att kommunicera, stor betydelse.

Skolan lägger stor vikt vid att du ska du bli respekterad och känna dig trygg oavsett vilken livsåskådning, religion, hudfärg eller sexuell läggning du har.

Personalen på Strömbäck har lång erfarenhet av vuxenutbildning och är beredd att bjuda på sig själv för att de studerande skall få ut så mycket som möjligt av tiden på skolan. Vi utgår från varje persons behov och möjligheter och försöker möta dem så allsidigt som möjligt. I kombination med små grupper där alla blir sedda, trivsamma lokaler och natursköna omgivningar ger det här dig de bästa förutsättningarna för goda studieresultat. För att skapa goda förutsättningar för de studerande, satsar vi på att erbjuda digitala verktyg, bl a talsyntes för den som vill, tillgång till inlästa läromedel, talböcker och anteckningsstöd.

För att du som student ska kunna påverka skolans kursutbud, kursernas upplägg, studiemiljön och vilka aktiviteter som sker på skolan finns ett kursråd. Du som student kommer också att kunna påverka studierna genom kontinuerliga utvärderingar och individuella utvecklingssamtal.
Kursrådet har nyligen startat ett sk. Miljöråd med några elever som tar upp skolfrågor rörande miljötänkande.

Vi har också ett sk, Måndagsinfo, som är ett kortare möte för alla, varje måndag efter fikarasten, om lite som är värt ta upp som kommer att hända under veckan.

Andra aktiviteter som är värda att lyfta fram lite mer är våra årligen återkommande större arrangemang som Öppen scen och Brännbollen i början av Juni.


Öppen scen och Strömbäcksyran

 

Trivselregler
För att vi alla ska ha en trevlig folkhögskola har vi några grundläggande trivselregler som vi vill att du respekterar under den tiden du studerar hos oss.

Man är närvarande vid schemalagda aktiviteter såsom morgonsamlingar, lektioner, kultur- och sportevenemang mm, vanligtvis mellan kl.08.30-15.50, måndag-fredag.

Man röker inte i skolbyggnaden, utan på anvisad plats. Strömbäcks folkhögskola vill erbjuda en drogfri miljö och därför är det förbjudet att använda alkohol eller narkotika inom skolans område eller i samband med skolans verksamhet.

Mellan kl.23.00-06.00 visas extra hänsyn till den som vill ha ostörd nattsömn.

Under Studerandemenyn har vi info för dig som studerar här.

Strömbäcksguiden
Lite information i bokstavsordning för dig som funderar över något som kan vara bra att känna till.

Café Strömbäck
Kvällsaktiviteter torsdagar kl.18.00

Studeranderättslig standard
För att stärka de studerandes rättsliga ställning inom folkhögskolan, har det studeranderättsliga rådet FSR inrättats. Rådet har till uppgift att stärka de studerandes rättsliga ställning under tiden de studerar på folkhögskolan. Läs mer om Studeranderättslig standard under denna meny.

Folkbokförd (skriven i län)
Det går inte folkbokföra sig på Strömbäcks folkhögskola om man vill bo här. Det boende vi tillhandahåller är ett korttidsboende med halvpension.
Man kan alltså inte bo kvar här under skolans sommarlov.
I stället ska du använda så kallad särskild postadress, Se mer om Boende i denna meny.

Övrig information
I denna Studerandemeny finns också information om avgifter och studiefinansiering samt våra policy-länkar som du hittar under Studeranderättsliga standarden.