Orten Strömbäck
Strömbäck ligger mitt i ett av södra Västerbottens mest natursköna områden där Umeälven möter Bottenhavet. Här finns bad, fiske och båtliv endast ett stenkast bort. Dessutom finns närhet till strövområden, skidspår och skoterleder som alla sträcker sig från Strömbäck till fina Norrmjöle.

Där Strömbäcks folkhögskola ligger i dag anlades Ströms bruk år 1750 och som därefter blev Strömbäcks glasbruk. Med egna fartyg fraktades mycket av det som producerades (bl.a stop, karaffer och fönsterglas) till försäljningsagenter i Stockholm. 1853 härjade en koleraepidemi på området och många personer insjuknade varav 18 avled. De avlidna personerna ligger begravda på den kolerakyrkogård som ligger en bit utanför byn.

Glastillverkningen upphörde under 1880-talet och efter nedläggningen av glasbruket bedrevs storjordbruk på den mark som tillhörde bruket. 1917-1933 arrenderade Västerbottens läns hingstavelsförening området för uppfödning av hästar och det var under den tiden stallet som numera används som kursgård uppfördes.

Bild från brukstiden, innan restaureringen. Herrgården norra sidan (restaurangen i dag).
Herrgården

I början av 1950-talet köptes området av EFS i Västerbotten och efter restaurering av den befintliga bebyggelsen och en del nybyggnation startade den nuvarande verksamheten på Strömbäck 1955. Allt eftersom har området sedan utökats med lämpliga skol- och internatlokaler.
Till skolan hör också Strömbäcks kyrka som invigdes 1966. Den ligger mitt i skolområdet och var ursprungligen en rundloge.

kyrkan

För dig som student och skolans personal är det i kyrkan där kyrkoårets högtider uppmärksammas, men kyrkan står alltid öppen för den som vill dra sig undan i stillhet och tystnad. Kyrkan utnyttjas även flitigt under läger och kortare kurser och har blivit en populär plats för dop och vigslar. Om du vill boka kyrkan kan du kontakta skolans reception.