Med bil
Söderifrån: Vik av vid Sörmjöle (mot Norrmjöle) och kör slingrig väg 15 km. Norrifrån: Åk E4 söder till avfarten mot Norrmjöle, kör över viadukten och fortsätt 11 km.

Med buss
Länstrafikens Linje 126 har regelbunden busstrafik som passerar Strömbäck.

Vidare efter tåg
Järnvägsstationen och busstationen ligger i närheten av varandra och centralt i Umeå. Med taxi tar det 15-20 min till oss.

Vidare efter flyg
Flygtiden från Stockholm till Umeå är cirka 50 min. Ytterligare 10 min i taxi och du är framme i Strömbäck.