Du får träna på och utveckla svenskan, såväl det rappa nyhetsspråket som det gestaltande reportageberättandet. Även muntligt.