Mer än bara böcker

Dragonskolans bibliotek ligger bokstavligen i “Mitten”. FOTO: Teres Mohlin Skolbiblioteken har en viktig roll för att utveckla elevernas språk och läsande, en trend som går i positiv riktning enligt Ingrid Magnusson, …

Punkfest firar jämnt

Punkfest firar 20 år och gör sitt fjortonde år som Sveriges längst levande punkfestival. Arrangören Mattias Johansson, 37, utlovar råmangel och melodi till alla besökare som kan uppföra sig som …