Fixa hälsan – en sjukt svår operation

Det heter ibland att man bör vara frisk för att orka vara sjuk.
Här finns några exempel på människor som drabbats på olika sätt. Läs om hur vården fungerar – eller inte.

När jobbet blir skadligt

Hon har jobbat som enhetschef inom vården, vi kallar henne Anna och hon har drabbats av det som i folkmun brukar kallas för utbrändhet, utmattningssyndrom. Vägen dit började för 15 år …

Kent famlar inte längre i mörker

Kent Lundholm, 58, märkte redan i tonåren att det var något som inte stämde. Det tog trettio år och ett allvarligt självmordsförsök innan han blev diagnosticerad med bipolär sjukdom och …