Crossmedia – ett sätt att presentera ett ämne på olika plattformar.

Här handlar det om hur man på en lite tidning tänker kring utveckling och framtid, om behövandes förhållande till hemtjänsten i mindre kommuner och om hur man i norr bemöter nazism. Ämnena presenteras med olika infallsvinklar som text, radio och video.