Samarbete lockar unga till musik

Carolin och Paula vill inspirera unga till att spela musik. FOTO: CAROLINA MISKOVSKY

Musik ska ju som bekant byggas utav glädje. Och ju tidigare ju bättre. Just därför satsar musikskolan i Vännäs nu på att locka unga att testa instrument på Vegaskolans fritids.