Kreativt förslag för gamla bibliotekets yta

I förslaget skickade Magnus med en ritning på hur det skulle kunna se ut där gamla biblioteket tidigare stod. BILD: MAGNUS LINDGREN

VÄNNÄS. Gamla biblioteket jämnades med marken för några veckor sedan. Det är fortfarande oklart vad som ska byggas på den markyta som blir kvar men Vännäsbon Magnus Lindgren har skickat in ett medborgarförslag till kommunen. Han tycker att det ska skapas en allmän social miljö för dem som bor i centrum. I förslaget skriver han att kommunen borde bygga en mötesplats med odlingsbäddar, växthus och en bod för trädgårdsverktyg.

– Jag såg att det har byggts växthus i broparken i Umeå och jag snubblade också över någon sida som hade något liknande. Det var så jag fick idén, säger han.

I förslaget skriver Magnus också att det skulle kunna byggas en eller fler kontorsbodar där småföretagare kan hyra eller ges enkla skrivbordsplatser. Han menar på att till exempel en ny parkering är onödigt då det främjar till mer bilkörning vilket Vännäs inte ska sträva efter.

ALEKZANDRA GRANATH