Färre Vännäspolitiker ska spara pengar

Sonja Eriksson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, tycker att 31 ledamöter är lämpligt

VÄNNÄS. Allt färre ska bestämma allt mer i Vännäs de närmaste fyra åren. För att spara pengar har man dragit ned på antalet ledamöter i fullmäktige, trots att Vännäs är en växande kommun.

Enligt en ändring i kommunallagen ska kommuner med max 8 000 röstberättigade ha minst 21 ledamöter i kommunfullmäktige. Tidigare, innan 2014, har antalet ledamöter varit minst 31.

Nya bantade kommunfullmäktige i Vännäs, som nu består av 31 ledamöter i stället för 35, sammanträdde för första gången i måndags.  

Orsaken är alltså att man vill spara pengar inom politiken.
–  Vi ligger fortfarande bra till jämfört med flera andra kommuner av samma storlek som Vännäs, säger Sonja Eriksson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Vi gör detta för att spara pengar, men vi har ju inte dragit ned ända till 21 ledamöter. Det ville vi heller inte göra.

Sonja tycker att det nu råder en god balans mellan antalet ledamöter och kostnaderna för dem.
Dessutom har vi lika många förtroendevalda i de olika nämnderna som förut, och det är ju där en stor del av det politiska arbetet sker, säger Sonja Eriksson, som inte tror att 31 ledamöter i fullmäktige är för få i en kommun av Vännäs storlek.

Hur mycket pengar sparar då Vännäs kommun per år på att ha fyra ledamöter färre? Mellan tummen och pekfingret rör sig besparingen kring 50 000 kronor.

SOFIA ED